Lehtikuva/Markku Ulander

Vasemmistoliitto ei vastusta tiedustelulakien säätämistä jossain muodossa, mutta vaatii kansalaiskeskustelulle aikaa.

Tiedustelulakeja aletaan käsittelemään eduskunnassa Turun saaristoon tehdyn laajan poliisioperaation herättämän huhumyllyn varjossa. Hallitus on ajanut jo aikaisemmin tiedustelulakien säätämistä nopeutetussa järjestyksessä, mikä edellyttäisi perustuslain muutosta.

Eduskunta saa jo huomenna ensimmäiseen käsittelyyn perustuslain muutosesityksen. Perustuslakivaliokunta julkisti asiasta viime perjantaina oman mietintönsä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen toteaa, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on suhtautunut varautuneesti perustuslain kiireelliseen muuttamiseen. Eikä tämä ole muuttunut.

Annika Lapintie: Perustuslain muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella.

– Perustuslain muuttamisen tulee olla poikkeuksellista. Kun muuttamiseen ryhdytään, normaalin muuttamisjärjestyksen on oltava ehdoton pääsääntö, aivan kuten perustuslakivaliokunta on painottanut, Pekonen sanoo.

Perustuslakivaliokunta sai hallinto-, puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnot turvallisuustilanteen kehityksestä.

ILMOITUS

– Minun korviini ei ole kantautunut mitään sellaista radikaalia ja välitöntä uhkaa, joka välttämättä edellyttäisi perustuslain kiireellistä muuttamista.

Kiireellinen käsittely on eduskunnan käsissä

Perustuslain muutoksen kiireellisyyden kannalta ratkaiseva toinen käsittely on todennäköisesti ensi viikolla. Tuolloin voidaan esittää perustuslain muutoksen kiireelliseksi julistamista. Tämä edellyttää 5/6 enemmistöä paikalla olevista kansanedustajista ja sen jälkeen muutoksen hyväksyminen 2/3 enemmistöä.

Normaali järjestys olisi hyväksyä esitys yksinkertaisella enemmistöllä lepäämään yli vaalien. Seuraava eduskunta hyväksyisi muutoksen 2/3 enemmistöllä.

– Käsittelyssä on jo mennyt sen verran aikaa ja vaalikausi siinä vaiheessa, että asian siirtäminen seuraavan eduskunnan ratkaistavaksi venyttäisi lakien voimaantuloa enää vähän, huomauttaa Pekonen.

Kiireelliseksi julistamisessa katseet ovat kääntyneen sosiaalidemokraatteihin. SDP voisi estää perustuslain muutoksen kiireelliseksi julistamisen.

Tiedustelulait ja perustuslain muutos kaksi eri asiaa

Pekonen painottaa, että on tärkeää erottaa toisistaan kysymykset perustuslain muutoksesta ja varsinaisten tiedustelulakien säätämisestä.

– Tällä hetkellä pohditaan juuri perustuslain muutosta ja sen kiireellisyyttä. Vasta seuraavaksi esimerkiksi perustuslakivaliokunta arvioi varsinaisia sisällöllisiä lakeja siviili- ja sotilastiedustelusta.

Tiedustelulakiesityksiin sisältyy monia isoja perustuslaillisia kysymyksiä esimerkiksi yksilön oikeusturvasta, tiedonsaantioikeuksista ja valvonnasta.

– Näissä esityksissä on varmasti vielä tarkennettavaa. Sinänsä vasemmistoliitto ei vastusta tiedustelulakien säätämistä jossain muodossa, sanoo Pekonen.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) painottaa, että hallitus voi säätää nykyisen perustuslain sallimissa rajoissa sotilas- ja siviilitiedustelulait jo tällä kaudella.

– Lakeja pitääkin muuttaa, jotta ne vastaavat perustuslain nykyistä pykälää. Perustuslain muuttaminen on yksi asia, ja mitä lakeja peilataan perustuslakiin on toinen asia, korosti Lapintie viime perjantaina haastattelussa.

Kansalaiskeskustelu välttämätön yli vaalien

Pekonen hämmästelee, että kansallisen turvallisuuden kannalta kiireellisiksi ja välttämättömiksi esitettyjen lakien käsittely on eduskunnan valiokunnissa saanut seistä soten viedessä päähuomion.

– Kysymys perustuslain muuttamisjärjestyksestä on ennen kaikkea demokraattinen. Näin suuri kysymys olisi ulotettava vaalien yli, jotta kansalla on mahdollisuus ottaa kantaa.

Pekonen tähdentää, että perustuslakivaliokunta ei esittänyt perustuslain muutoksen kiireelliseksi julistamista.

– Jos hallitus yhä sitä haluaa, on asiaa esitettävä esityksen toisessa käsittelyssä varmaankin ensi viikolla. Puhtaasti valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta asiaa arvioinut perustuslakivaliokunta totesi, ettei ole ehdotonta valtiosääntöoikeudellista estettä kiireellisen järjestyksen käytölle.

Poliisioperaatio ja tiedustelulait pidettävä erillään

Julkisuudessa on jo kytketty yhteen viime viikonvaihteessa tehty poliisioperaatio ja tiedustelulakien kiirehtiminen. Pekonen ei näe tässä vaiheessa asioilla olevan yhteyttä.

– Kun kysymys on talousrikoksista, ei ole sellaista yhteyttä vakaviin kansallisen turvallisuuden uhkiin, joita varten nyt käsiteltäviä tiedustelulakeja ehdotetaan säädettäviksi, huomauttaa Pekonen.

Myös Lapintien vetämä perustuslakivaliokunta varoittaa omassa mietinnössään, että perustuslain muutokset eivät saa tapahtua tilannekohtaisten arvioiden pohjalta.

Lapintien mukaan muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella. Hän korostaa myös perustuslain suhteellista pysyvyyttä.

– Kiireellisyyden osalta pääsääntö on edelleen se, että perustuslakia voidaan muuttaa vain laajan yhteiskunnallisen keskustelun jälkeen. Yksi eduskunta hyväksyy, ja vaaleissa kansalaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa, ja sitten seuraava eduskunta hyväksyy muutoksen, painotti Lapintie viime perjantaina Kansan Uutisten haastattelussa.