All Over Press / RooM the Agency / Alamy

Talouskriisi pudotti syntyvyyttä

Vuoden 2008 talouskriisi iski myös Islantiin. Se aiheutti maassa poikkeuksellisen korkean, 10 prosentin työttömyyden.

Myös syntyvyys putosi. Ennen kriisiä Islannissa syntyi keskimäärin kaksi lasta naista kohden, nyt luku on 1,8.

Finanssikriisi vaikutti isien pitämiin vanhempainvapaisiin. Vuonna 2008 isät pitivät 108 päivää vanhempainvapaata, mutta vuonna 2017 he pitivät vain 76 päivää. Äitien vanhempainvapaiden määrään kriisi ei ole vaikuttanut.

Miesten asenteet ovat muuttuneet sen jälkeen, kun Islanti sopi tasa-arvoisesta hoitovapaasta.

Miesten mielikuva roolistaan perheenisinä muuttuu myönteisellä tavalla, kun he osallistuvat täysipainoisemmin lastenhoitoon, totesi asiantuntija Rósa Guᵭrún Erlingsdóttir Islannin tasa-arvoyksiköstä.

– Miesten mielipide miehen roolista on muuttunut. Ennen he näkivät miehen työksi olla ”hyvä elättäjä”, nyt se on ”huolehtiva isä”.

Erlingsdóttir puhui tiistaina perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) emännöimällä vierailulla, johon osallistuivat Islannin sosiaaliasioista ja tasa-arvosta vastaava ministeri delegaatioineen sekä suomalaiset asiantuntijat.

Islanti on onnistunut pitkäjänteisellä työllä lisäämään perheenisien hoitovapaakiintiötä.

Islannissa vanhempainvapaat on järjestetty vuodesta 2000 3+3+3 -järjestelmän mukaan. Kolme kuukautta on varattu äidille, kolme kuukautta isälle ja kolmesta kuukaudesta voidaan sopia, kumpi vanhemmista sen pitää. Sama pätee samansukupuolisiin vanhempiin. Yksinhuoltaja on oikeutettu kaikkiin yhdeksään kuukauteen.

Asenteet kotityöhön ovat muuttuneet

Vuonna 2017 Islannissa vanhempainvapaata käytettiin keskimäärin 39 viikkoa, joista isä piti 13 viikkoa.

Suomessa vanhempainvapaan pituus oli keskimäärin 48 viikkoa, isien osuus oli 9 viikkoa.

Islannissa työntekijät maksavat palkastaan 5,8 prosenttia vakuutusmaksua, josta 6,65 prosenttia ohjataan vanhempainvapaarahastoon.

Islanti on onnistunut pitkäjänteisellä työllä lisäämään perheenisien hoitovapaakiintiötä.

Suomessa ei ole päästy yksimielisyyteen vanhempainvapaauudistuksesta, joka nähdään keskeisenä keinona kehittää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä.

– Isyysloma on vaikuttanut työmarkkinoihin. Se on muuttanut perinteisiä näkemyksiä perheen roolijaosta ja tavasta yhdistää perhe-elämä ja kodin ulkopuolinen työ, Erlingsdóttir toteaa.

Tutkimuksen mukaan isät haluavat viettää enemmän aikaa lastensa kanssa.

Tasa-arvoon velvoittava laki

Islannissa kaikki puolueet ovat tukeneet tasa-arvon toteutumista. Tasa-arvon nähdään olevan lapsen parhaaksi, nostavan yritysten tulosta ja lisäävän kansalaisten tyytyväisyyttä.

Islanti on jo aiemmin tänä vuonna tullut maailmankuuluksi sama työ, sama palkka -lainsäädännöllä, jonka tavoitteena on naisten aseman kohentaminen. Islannin lainsäädäntö velvoittaa tasa-arvoiseen palkkaan yrityksissä, jotka työllistävät yli 25 henkilöä. Laki koskee noin 80 prosenttia Islannin työvoimasta.

– Tie tasa-arvoiseen palkkaukseen on ollut pitkä eikä lainkaan helppo, poliittinen neuvonantaja Sóley Ragnarsdóttir Islannin valtion delegaatiosta toteaa UP-uutispalvelulle.

Talouskriisi pudotti syntyvyyttä

Vuoden 2008 talouskriisi iski myös Islantiin. Se aiheutti maassa poikkeuksellisen korkean, 10 prosentin työttömyyden.

Myös syntyvyys putosi. Ennen kriisiä Islannissa syntyi keskimäärin kaksi lasta naista kohden, nyt luku on 1,8.

Finanssikriisi vaikutti isien pitämiin vanhempainvapaisiin. Vuonna 2008 isät pitivät 108 päivää vanhempainvapaata, mutta vuonna 2017 he pitivät vain 76 päivää. Äitien vanhempainvapaiden määrään kriisi ei ole vaikuttanut.