Lehtikuva/Mesut Turan

VR syrji pyörätuolia käyttävää matkustajaa, mutta lupaa korjata tilanteen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on saanut aikaan sovinnon VR-Yhtymä Oy:n ja pyörätuolia käyttävän henkilön välillä tapauksessa, jossa henkilölle ei järjestetty korvaavaa esteetöntä kuljetusta ratatöiden aikana.

Henkilö ei siten voinut tehdä suunnittelemaansa matkaa.

Sovinnon taustalla on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös, jossa VR:n katsottiin syyllistyneen yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään. Sovintosopimuksessa VR sitoutuu jatkossa järjestämään korvaavan kuljetuksen myös pyörätuolia käyttäville matkustajille.

Henkilö ei siten voinut tehdä suunnittelemaansa matkaa.

Syrjintää vamman vuoksi

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on todennut VR-yhtymän syrjineen pyörätuolia käyttävää henkilöä hänen vammansa takia.

Lautakunnan päätöksen jälkeen yhdenvertaisuusvaltuutettu sai aikaan sovintosopimuksen pyörätuolia käyttäneen kantelijan ja VR:n välillä.

Sovintosopimuksen mukaan VR sitoutuu järjestämään ratatöiden aikaiset korvaavat kuljetukset jatkossa yhdenvertaisesti myös pyörätuolia käyttäville matkustajille. VR maksoi syrjityksi tulleelle henkilölle hyvityksen. VR lupaa myös kouluttaa asiakaspalvelijoitaan ja parantaa viestintäänsä.

– Tämä on merkittävä edistysaskel vammaisten matkustajien yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Matkustajalla on ollut ongelmia esteellisen korvaavan liikenteen vuoksi, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo.