Mira Lainiola/luontohetkiblogi

Etelä-Savon maakuntapäättäjät nostivat yksimielisesti matkailuelinkeinot ja Saimaan luonnon yli Heinäveden grafiittikaivoshankkeen.

Etelä-Savon maakuntahallitus käsitteli eilen Heinäveden grafiittikaivoshanketta ja linjasi, että kaavailtu avolouhos on ristiriidassa maakunnan vesistöjen puhtauteen ja matkailun vetovoimaisuuteen perustuvan strategian kanssa.

Kannanotossaan Etelä-Savon maakuntahallitus totesi, että se on huolestunut Heinäveden Aitolampeen kohdistuvasta kaivoshankkeesta. Etelä-Savon maakuntastrategia nostaa vesistöjen puhtauden ja matkailun vetovoimaisuuden maakunnan kärkitavoitteiksi.

Keskeisten vesireittien ja arvokkaiden luontoympäristöjen lähistölle kaavailtu avolouhos on ilmeinen riski Saimaan matkailuelinkeinojen etujen ja luonnon arvojen kannalta ja siten ristiriidassa maakuntastrategian tavoitteiden kanssa.

Avolouhos olisi ilmeinen riski Saimaan matkailuelinkeinojen etujen ja luonnon arvojen kannalta.

Etelä-Savon maakuntahallituksen selkeä näkemys kehittämisstrategian ja Heinäveden kaivoshankkeen yhteensopimattomuudesta laadittiin yksimielisesti yli puoluerajojen. Kokouspöytäkirjassa kutsuttiin myös Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntia yhteistyöhön kaivoshankkeen vaikutusten arvioimiseksi.

Lisäksi maakuntahallitus toivoo Suomen hallitukselta ja eduskunnalta aloitteellisuutta “vanhanaikaisen kaivoslain uudistamiseksi”.

ILMOITUS

Pro Heinäveden Leppänen: “Huojentavia uutisia”

– Maakuntahallitus teki oikean päätöksen linjaamalla suunnitellun avolouhosalueen maakunnan kehittämistyötä haittaavaksi tekijäksi, toteaa Pro Heinäveden puheenjohtaja Jukka Leppänen.

– Nämä ovat huojentavia uutisia. Paljon työtä on vielä tehtävä varmistaaksemme tuleville sukupolville tulevaisuuden, jota värittää kaivoksen sijaan puhdas luonto sekä kestävät elinkeinot. Tämän pohjalta on Heinäveden kunnan, lähikuntien sekä Saimaan ympärysmaakuntien helppo olla mukana aidosti kestävän ja hyvinvoivan tulevaisuuden rakentamistalkoissa, Leppänen iloitsee.