Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kaikki sananvapauden käytön sääntely ei pyri rajoittamaan sananvapautta.

Toimittajat ilman rajoja ry (TIR) muistuttaa, että Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan unionin perusoikeuskirja sallivat sananvapauden väärinkäytön kiellon, mutta Suomen perusoikeusjärjestelmä ei tätä tunnista.

TIR:n mielestä tämä puute tulisi kiireesti korjata. Järjestö muistuttaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannan mukaan lapsiporno ja äärimmäisen rasistiset ilmaisut ovat tekoja, jotka eivät nauti minkäänlaista sananvapauden suojaa.

Tätä luetteloa tulee täydentää vihapuheen osalta.

Suomen perusoikeusjärjestelmä ei tunnista sananvapauden väärinkäytön kieltoa.

– Kaikki sananvapauden käytön sääntely ei pyri rajoittamaan sananvapautta. Rajoituksilla voidaan myös puolustaa sananvapautta, demokratian periaatteita, oikeusvaltion toimivuutta ja viime kädessä yksilön perusoikeuksia. Äärimmäinen vihapuhe ei ansaitse sananvapauden suojaa, huomauttaa järjestö tiedotteessaan.

Valeuutiset ja vihapuhe hiljentävät ja synnyttävät itsesensuuria

ILMOITUS

TIR haluaa omalla kannanotollaan täydentää Julkisen sanan neuvoston (JSN) elokuussa antamaa lausumaa sananvapauden merkityksestä ja journalistin ohjeiden suhteesta lainsäädäntöön.

Sananvapauden ja oikeiden tietojen merkityksen korostaminen on kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen valossa äärimmäisen tärkeää ja ajankohtaista. Vastuullisen viestinnän ja eettisen journalismin periaatteita on aina tarpeen korostaa sekä lukijoiden että vallanpitäjien suuntaan, korostaa TIR.

Järjestö painottaa valeuutisten ja vihapuheen muodossa tapahtuvan sananvapauden väärinkäytön merkitystä.

Niiden avulla luodaan painostuskampanjoita, jotka saavat aikaan itsesensuuria ja hiljennysvaikutusta (chilling effect) toimittajien keskuudessa. Usein tavoitteena on arkaluontoisia asioita käsittelevien toimittajien mustamaalaaminen ja vaientaminen, sanotaan tiedotteessa.