Lehtikuva/Markku Ulander

Oppimisen tavat ovat persoonallisia. Siksi yhteiskunnasta vieraantuminen voi alkaa jo peruskoulussa, joka heikentää oppimisen tulosta. Tämä ilmenee kohtaanto-ongelmana jo koulussa, koska koulutuksen tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. Tämä jatkumo johtaa työelämän vaikeuksiin. Tutkitusti 30 prosenttia peruskoulutuksen oppilaista hyötyisi ilmiö- ja kokemusperäisen oppimisen lisäämisestä.

Kokemusperäistä oppimista tuottaa työelämään tutustumisjakso (TET), joka on otettava laajempaan käyttöön. Yleinen työvoimapula mahdollistaa lisääntyvät harjoittelupaikat. TET-jakso johtaa kesätyöpaikkoihin, palkalliseen oppisopimuskoulutukseen ja suoraan yrittäjyyteen esimerkiksi eläköityvän yksinyrittäjän opissa. Työnantajalle harjoittelijat ovat mahdollisuus rekrytointiin.

Kohdennettujen TET-jaksojen lisäämisellä uskon olevan myös koulun työrauhaa parantava vaikutus, koska oikein kohdistettu työssäoppiminen on haluttu vaihtoehto. Oppimisen tulee olla tavoitteellista sekä tulosten mitattavissa. Perusopetuksen opetussuunnitelma sallii tällaisen jouston.

”Osa nuorista kehittyy itse itseään haastamalla.”

Tietysti ajatukseni heijastavat omaa menneisyyttäni, koska omat vanhemmat antoivat osallistua ja ottivat mukaansa aikuisten työhön. Näin omat TET-jaksoni olivat kotona, pellolla ja metsissä eikä niitä tarvinnut yhteiskunnan järjestää.

Nykyisin harrastukset täyttävät nuorten arkea, ja on hyvä, että nuorella on aktiviteetteja – ja mikä parasta, jos siitä tulee onnistumisen tunteita. Niillä sitä tarvittavaa itsetuntoa kehitetään.

ILMOITUS

Nuoren tulee ”yhteiskuntavastuutaan” eli oppivelvollisuuttaan suorittaessa saada onnistumisen kokemuksia, mutta ikävä kyllä kaikki eivät saa. Noin 30 prosenttia oppilaista ei kykene hyödyntämään nykyisen perusopetuksen tarjontaa tällä hetkellä.

Valitettavasti monet tuosta ryhmästä eivät löydä yhteiskunnan järjestämistä harrastuksistakaan itselleen intohimoista tekemistä. Nuorille ei aina tarvitse järjestää valmiiksi hauskaa tekemistä, vaan riittää, kun annetaan tekemisen vapaus.

Osa nuorista kehittyy (läpi elämän) parhaiten itse itseään haastamalla, vaikka tämä ominaisuus kylläkin usein tulkitaan kapinoimiseksi.

Hannu Ruokolainen
Keuruu