THL on laatinut toimintamallin, jonka avulla pystytään tunnistamaan kohonnut riski muistisairauteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima FINGER-tutkimus on osoittanut, että kun ikääntyneet muuttavat elintapojaan terveellisemmiksi, heidän muisti- ja ajattelutoimintonsa säilyvät ja riski muistihäiriöihin pienenee.

THL on laatinut tulosten pohjalta toimintamallin, jonka avulla lääkärit, hoitajat ja muut ikäihmisten kanssa toimivat voivat tunnistaa ne henkilöt, joilla on kohonnut riski muistisairauteen, ja tukea muistitoimintojen säilymistä. FINGER-toimintamalli on nyt julkaistu kätevänä kaksisivuisena korttina.

THL on valmistellut jo kahden vuoden ajan toimia, joilla tehokkaaksi todettu elintapaohjelma saataisiin käyttöön. Työtä on tehty Suomen Akatemian rahoittamassa MUISTIKKO-hankkeessa yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen ja Etelä-Pohjanmaan soten (EPSOTE) kanssa.

Hankkeen tavoitteena on ollut kuvata FINGER-elintapaohjelma helposti hyödynnettävänä toimintamallina sekä kehittää muita työvälineitä perusterveydenhuollon toimijoiden käyttöön.

Tehokkain muistisairauksien hoito on ennaltaehkäisy

ILMOITUS

Muistisairauksien perimmäistä syytä ei tiedetä eikä muistisairauksien hoidossa ole tapahtunut viimeisten vuosien aikana merkittäviä harppauksia. Muistisairaiden määrä lisääntyy jatkuvasti, minkä vuoksi ennaltaehkäisyn tarjoamia mahdollisuuksia on nopeasti alettava hyödyntää.

Muistihäiriöiden riski pienenee THL:n mukaan, kun tehokkaaseen ja moneen riskitekijään samanaikaisesti vaikuttavaan elintapaohjelmaan osallistuvat ne, joilla riski muistisairauksiin on kasvanut. THL:n suosittelema elintapaohjelma tulee sisältää liikuntaharjoittelua, ravitsemusohjausta, muistitoimintojen harjoitusta sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden hallintaa.

Yksilöllisyys, moniammatillisuus ja oikea asenne

FINGER-toimintamalli tarkoittaa käytännössä muun muassa elintapaohjelman räätälöintiä asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Ja se tarkoittaa MUISTIKKO-tutkimuksen kenttätyötä koordinoinut erikoistutkija Jenni Kulmalan mukaan moniammatillista yhteistyötä sekä positiivista ja kannustavaa, ennaltaehkäisyn mahdollisuuksiin uskovaa asennetta.

Palveluseteli liikuntaan yli 65-vuotiaille Kurikassa

Jo nyt FINGER-tutkimuksen innoittamana moni kunta ja kolmannen sektorin toimija on alkanut pohtia elintapaohjauksen mahdollisuuksia ikääntyvien muisti- ja ajattelutoimintojen tukemisessa.

– Meillä on aloitettu kokeilu ikääntyneiden liikunnan lisäämiseksi tarjoamalla yli 65-vuotiaille palveluseteli, jonka avulla ikäihminen voi ostaa oman kunnan alueelta terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävää liikuntaohjausta, kertoo Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.

Aiheesta muualla verkossa

THL:n FINGER-toimintamallin Tiedä ja toimi -kortti