Lehtikuva/Johanna Vuonokari

Hallituksen esitys vapautuslain kumoamisesta rikkoo ihmisoikeusvelvoitteita.

Hallituksen eilen antaman esityksen mukaan Jehovan todistajat velvoitetaan jatkossa suorittamaan siviilipalvelus. Siitä kieltäytyneet tuomitaan vapausrangaistuksiin siviilipalveluslain rangaistussäännösten mukaisesti.

Aseistakieltäytyjäliiton mukaan hallitus yrittää ratkaista ihmisoikeusongelmaa heikentämällä ihmisoikeuksia. Järjestön mukaan nykyinen tilanne on syytä muuttaa, mutta ratkaisussa tulisia kunnioittaa ihmisoikeuksia.

Liitto esittääkin, että muutos tehdään laajentamalla vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia. Muutosta on ajanut vahvasti puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.).

Muutos tehtävä laajentamalla vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia.

– Jehovan todistajien erityiskohteluissa ei ole kysymys ainoastaan eikä edes ensisijaisesti yhdenvertaisuusongelmasta. YK:n ihmisoikeuskomitea on puuttunut asiaan useaan otteeseen ja vaatinut nimenomaan vapautuslain laajentamista viitaten ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen.

– Näitä perusoikeuksia vapautuslain kumoaminen taas kaventaisi entisestään saattaessaan uuden ryhmän vapausrangaistusten piiriin, toteaa Aseistakieltäytyjäliiton järjestösihteeri Kaj Raninen.