Pekka Pajuvirta

Kansalaiset voivat vaikuttaa lain säilymiseen.

EU:n jäsenvaltiot sitoutuivat 18 vuotta sitten vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen. Tänä päivänä uhkana on, että unioni toimii päinvastaiseen suuntaan ja heikentää vesilainsäädäntöä. Vesipuitedirektiivi on parhaillaan EU:n uudelleen arvioitavana ja käsittelyssä Wienin vesikonferenssissa 20.–21. syyskuuta.

Jos direktiiviä päätetään heikentää, se antaa jäsenmaille tilaisuuden olla tavoittelematta vesien mahdollisimman hyvää ekologista tilaa. Direktiivin höllennys voisi myös vähentää maiden tahtoa suojella vesistöjään pilaantumiselta.

Kun EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät vesipuitedirektiivin vuonna 2000, ne sitoutuivat saattamaan kaikki vesistönsä hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2015 mennessä. Sen jälkeen takarajaa on siirretty pariinkin otteeseen ja se on nyt vuodessa 2027.

Kansalaisten kuulemisella on tärkeä rooli, sillä se vaikuttaa suoraan EU-komission arviointiin direktiivistä.

– Vesipuitedirektiivi on tärkein oikeudellinen väline vesien hyvän tilan saavuttamiseen. Sen heikentäminen ei ainakaan paranna vesiemme tilaa, pelkää WWF:n suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Direktiivi hyvä, toteutus laiskaa

Jäsenmaat ovat jo nyt toteuttaneet direktiiviä laiskasti. Asiasta kielii esimerkiksi Euroopan ympäristökeskuksen kesällä julkaisema raportti, jonka mukaan vain 40 prosenttia Euroopan pintavesistä on hyvässä kunnossa. Siihen on vaikuttanut suuresti jäsenmaiden haluttomuus kehittää tehokkaita menetelmiä puuttua vesistöjen tilaan vaikuttaviin tekijöihin, kuten maatalouteen ja vesivoimatuotantoon.

ILMOITUS

EU:n jäsenvaltiot, EU-komissio ja sidosryhmät keskustelevat vesipuitedirektiivistä torstaina ja perjantaina Wienissä.

Lokakuusta lähtien kaikkien kansalaisten on mahdollista vaikuttaa vesiä suojelevan direktiivin säilyttämiseen, kun EU:n järjestämä kansalaisten kuuleminen alkaa. Kuulemisella on tärkeä rooli, sillä se vaikuttaa suoraan EU-komission arviointiin direktiivistä.

– WWF:n mielestä vesipuitedirektiivi on yksi EU:n kunnianhimoisimmista ympäristölaeista. Toteutuessaan se on toiminut erittäin tehokkaasti, Jyrkänkallio-Mikkola sanoo.