All Over Pres

Suomi on saanut ensimmäisen imetyskoordinaattorin, jonka tehtävänä on toimia imetyksen edistäjänä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) aloittava kansallisen imetyskoordinaattori tukee Kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelman 2018−2022 toimeenpanoa. Uuteen tehtävään on valittu erityistutkija Riikka Ikonen.

Sote-uudistus muuttaa merkittävästi suomalaisten terveydenhuoltoa. Imetyskoordinaattori suunnittelee, kuinka eri toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä imetyksen edistämiseksi ja kuinka hoitoketjut järjestetään uudessa palvelujärjestelmässä. Tärkeänä osana on vauvamyönteisyysohjelman ja muiden jo olemassa olevien hyvien käytäntöjen koordinointi ja levittäminen yli sairaanhoitopiiri- ja maakuntarajojen, määrittelee THL koordinaattorin tehtäväkenttää tiedotteessaan.

Tutkimus suomalaislasten imetyksestä

Viimeisin imeväisikäisten lasten ravitsemusta käsittelevä selvitys on julkaistu vuonna 2012. Koordinaattorin tehtävänä on THL:n mukaan suunnitella ja toteuttaa suomalaislasten imetyksestä tutkimus, joka vastaa sekä kansallisia tietotarpeita että WHO:n edellyttämiä seurantatietoja. Lisäksi koordinaattori selvittää äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien ja kätilöiden imetyskoulutuksen ja imetystiedot.

Imetyskoordinaattorille on ollut tarvetta jo pitkään

Suomessa on tehty valtakunnallisesti ja maakuntatasolla pitkään töitä imetyksen edistämiseksi. Tällä hetkellä neljä synnytyssairaalaa on auditoitunut vauvamyönteisiksi. Lisäksi useat sairaalat kehittävät hoitokäytäntöjään näyttöön perustuviksi ja valmistautuvat auditointiin. Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma on vasta käynnistymässä äitiys- ja lastenneuvoloissa.

Kansallisten imetyskoordinaattoreiden tarve on kirjoitettu jo vuonna 1990 julkaistuun Unicefin julistukseen (Innocenti Declaration). Vauvamyönteisyysohjelman käyttöön ottaneista teollistuneista maista kansallinen imetyskoordinaattori on 27 maassa 32:sta.

ILMOITUS

Viimeksi Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022 painotti imetyskoordinaattorin tarvetta. Tammikuussa 2018 luovutettiin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle adressi kansallisen imetyskoordinaattorin saamiseksi Suomeen. Yhteensä 37 tahoa terveydenhuollon organisaatioista ja järjestöistä allekirjoitti adressin.

Imetystä kannattaa edistää

Imetyksen edistäminen on yksi tehokkaimmista tavoista edistää kansanterveyttä.

Imetystä edistämällä voidaan vaikuttaa myös terveydenhuollon kustannuksiin. Esimerkiksi Britannia voisi säästää 29,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, jos he pääsisivät imetysluvuissa lähelle suosituksia. Kustannussäästö on laskettu terveydenhuoltomenoista, jotka aiheutuvat lapsien välikorvatulehduksien, ripulisairauksien, keskosten suolistosairauksien (NEC), keuhkoputkitulehduksien ja keuhkokuumeiden hoidosta.