Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Match Made in Startup Refugees -sovellus tuo yhteen vasta maahan muuttaneita työnhakijoita ja eri alojen osaajia etsiviä työnantajia.

Suomen Pakolaisapu myönsi Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen maahanmuuttajia ja työnantajia yhdistävälle Match Made in Startup Refugees -sovellukselle.

– Arvostamme sitä, että Pakolaisapu on nähnyt Matchin potentiaalin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden työllistymisen edistämisessä ja päätti palkita työmme, Startup Refugeesin toiminnanjohtaja Elisa Vepsäläinen kiittää.

– Toivomme, että tunnustuksen myötä yhä useampi lähtee mukaan hankkeeseemme ja alkaa kehittää uusia innovaatioita kotoutumisen kentälle.

Startup Refugees välittää 500 toimijan verkoston tarjoamia koulutus- ja työmahdollisuuksia sekä tukea yrityksen perustamiseen.

Match Made in Startup Refugees -sovelluksen avulla turvapaikanhakija tai pakolainen voi luoda itselleen osaamisprofiilin ja ansioluettelon alustalle, jonka avulla Startup Refugees välittää 500 toimijan verkoston tarjoamia koulutus- ja työmahdollisuuksia sekä tukea yrityksen perustamiseen.

Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen perustelee Match Made in Startup Refugeesin valintaa tunnustuksen saajaksi muun muassa sillä, että sovellus on jo laajassa käytössä ja näin ollen hyödyttänyt monia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita tuomalla heille opiskelu-, työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.

ILMOITUS

– Match on erinomainen esimerkki siitä, miten teknologia ja eri tahojen välinen yhteistyö voi tuoda kekseliäitä ratkaisuja kotoutumisen kentälle. Tähän mennessä Matchin avulla on kerätty jo 2700 profiilia ja välitetty 465 työpaikkaa, Lehtinen sanoo.

Kiitosta myös osallistavalle yhteiskuntavastuulle

Sovelluksen kannustama uudenlainen osallistava yhteiskuntavastuu oli toinen perusteista, miksi tunnustus haluttiin osoittaa Match Made in Startup Refugees -sovellukselle. Kehittämistyöhön on osallistunut satoja vapaaehtoisia eri oppilaitoksista ja yrityksistä.

– Match ei ole vain tekninen sovellus, vaan laajempi työskentelytapa vasta maahan muuttaneiden ihmisten osaamisen, motivaation ja tuen tarpeen tunnistamiseksi heti maahantulon alkuvaiheessa. Näin ollen kotoutuminen nopeutuu ja samalla torjutaan passivoitumista, Elisa Vepsäläinen kuvailee.

Kokonaisuudessaan Startup Refugees -verkosto ja Match Made in Startup Refugees -sovellus nähtiin erinomaisena esimerkkinä innovatiivisesta lähestymistavasta kotoutumisen kentällä. Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen pitää arvokkaana sitä, että Match made in Startup Refugees on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla.

– Suomesta löytyy paljon teknologiaosaamista juuri tältä saralta, ja uskommekin, että tällaiselle on paljon kysyntää myös kansainvälisesti. Toivomme, että Startup Refugeesin työ voi innostaa muitakin kehittämään uusia innovaatioita kotouttamistyöhön, toteaa Annu Lehtinen.