Lehtikuva/Vesa Moilanen

Yritystoiminnan palkkiomalli julkisissa työvoimapalveluissa on Työttömien keskusjärjestön mukaan riski työttömien tasapuolisille palveluille.

Työttömien keskusjärjestö on huolissaan valmisteilla olevasta kasvupalvelulaista. Kasvupalvelu-uudistuksessa lisätään yritysten roolia julkisissa työvoimapalveluissa. Järjestön mielestä ei ole kaikkien työttömien etu, että palvelut järjestetään taloudellisella riskillä ja yritysvoittoa tavoitellen.

Järjestö vaatii, että nykyisiä moniammatillisia sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluita vahvistetaan ja yritykset voivat täydentää työllisyyspalveluita esimerkiksi toimialakohtaisilla työnvälityksillä.

– Kaikille kansalaisille tulee tarjota tilanteisiinsa sopivia palveluita – ei vain niille, joista saadaan helpoimmin voittoa, järjestö toteaa kannanotossaan.

Yritysriski ei sovi yhdistystoimintaan

Työttömien yhdistystoiminta on yleishyödyllistä, sääntöjen mukaista toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää työttömien terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja työllistymistä. Lisäksi yhdistykset tarjoavat palkkatukityöpaikkoja ja kehittävät toimintaansa työllisyyspoliittisen avustuksen turvin.

Palkkatuetuilla työpaikoilla ylläpidetään järjestötoimintaa, josta hyötyvät työttömät ja vähävaraiset. Palkkatuettuja työpaikkoja tarjotaan yhdistyksissä yleensä vähintään yli kaksi vuotta työttömänä olleille työttömille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä yrityksiin.

ILMOITUS

– Yleishyödyllistä yhdistystoimintaa ei voi muuttaa yritystoiminnaksi. Työttömillä ei ole yleensä varaa ottaa henkilökohtaisia taloudellisia riskejä yhdistysten hallituksissa, sanoo toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Tulosperusteinen palkkiomalli ei sovi Suomeen

Työ- ja elinkeinoministeriön syyskuun alkupuolella järjestämässä avoimessa keskustelutilaisuudessa etsittiin yritysten, yhdistysten ja säätiöiden näkökulmia palveluiden järjestämiseksi palkkiomallilogiikalla. Kyseinen malli on haettu Australiasta, jossa on hyvin erilainen yhteiskunta ja taloustilanne, kuin Suomella.

Haapakoski kertoo, että tilaisuuteen osallistuneet edustajat olivat laajasti yhtä mieltä siitä, että työmarkkinoilla tukea tarvitsevien palveluita ei maassamme voida järjestää pelkästään tulosperusteisella palkkiomallilla.

Moniammatillisen tuen tarvitsevat jäämässä palveluitta

Uudistuksen riskinä on, että yksityiset yritykset eivät kykene palvelemaan kaikkia kohderyhmään kuuluvia, sillä työttömissä on paljon moniammatillista tukea tarvitsevia henkilöitä.

– Pahimmillaan näille työttömille henkilöille koituu palvelukatve, jonka seuraukset voivat olla työttömän tilannetta heikentäviä ja kauaskantoisia. Miksi julkisin varoin pitäisi tukea yritysten voiton maksimointia? kysyy Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry:n toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa.

Osa verovarovaroista valuu hänen mukaansa vääjäämättä monikansallisten yritysten omistajien taskuun .