Vain kymmenen kuntaa on saanut puhtaat paperit tilaajavastuulain noudattamisesta.

Kunnissa on ilmennyt vakavia puutteita tilaajavastuulain toteuttamisessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tarkastajat ovat yllättyneet siitä, että osa kunnista suhtautuu selvästi välinpitämättömästi tilaajavastuulakiin.

– Tilaajavastuulain noudattamisen taso kunnissa on heikompaa, kuin mitä odotimme. Valvonnalle oli siis selkeä tarve, kertoo valvontahankkeesta vastaava tarkastaja Pauli Ollikka.

Vain kymmenen kuntaa on selvinnyt syyskuun puoliväliin mennessä tarkastuksista puhtain paperein. Tilaajavastuutarkastus on tehty 89 kuntaan, ja näissä on tarkastettu 491 sopimusta. Tilaajavastuun laiminlyönneistä on annettu kuntiin 200 toimintaohjetta.

Tilaajavastuulain noudattamisen taso on kunnissa odotettua heikompaa.

Selvityksiä tehdään vasta sopimustenteon jälkeen

Tilaajavastuulain tarkoitus on torjua harmaata taloutta ja epätervettä kilpailua. Se velvoittaa kuntia ennen alihankinta- tai vuokratyösopimuksen solmimista selvittämään, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa, kuten verot, työntekijöiden eläkevakuuttamisen, tapaturmavakuuttamisen ja työterveyshuollon.

ILMOITUS

Nyt tullut ilmi, että kunnat ovat hankkineet selvityksiä vasta sopimuksenteon jälkeen.

Veroja ja eläkevakuuttamista koskevat selvitykset ovat sopimuksentekohetkellä olleet yli kolme kuukautta vanhoja tai selvityksiä ei ole säilytetty kahta vuotta töiden päättymisestä.

– Kunnat ovat isoina tilaajina suunnannäyttäjiä eri alojen yrityksille, ja senkin takia on tärkeää, että kunnat noudattavat tilaajan selvitysvelvollisuutta, Ollikka muistuttaa aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Tarkastukset jatkuvat ja tilaajavastuutarkastuksia tehdään kaikkiaan noin 190 kuntaan.