Lehtikuva/Josh Edelson

Satelliittikuvat paljastavat lopullisesti tuhotut ja uusiutumaan pystyvät metsät.

Vuosien 2001 ja 2015 välisenä aikana maapallolta on hävinnyt noin kolme miljoona neliökilometriä metsää, kertoo yhdysvaltalaistutkijoiden kehittämä tietokoneohjelma, joka analysoi maailman metsien tilaa satelliittikuvien perusteella.

Analyysin mukaan 27 prosentissa metsäkadoista metsä on menetetty pysyvästi ja korvattu tehotuottavalla maataloudella, esimerkiksi soijanviljelyllä, karjanhoidolla tai palmuöljytuotannolla kertoo Science News.

Loput 73 prosenttia metsien häviämisestä on seurausta pienmaataloudesta, ympäristöä säästävistä hakkuista tai metsäpaloista. Olennaista on, että niiden vuoksi kaadettujen tai palaneiden puiden tilalle metsä kasvaa uudelleen.

Kartta antaa myös mahdollisuuden seurata suuryhtiöiden sitoutumista lupauksiinsa.

Lopulliset tuhot erottuvat tilapäisistä

Metsäkadon ymmärtäminen on tärkeää, sillä pysyvät metsätuhot poikkeavat tilapäisemmistä menetyksistä, toteaa toinen tutkimuksen tekijöistä Matthew Hansen Marylandin College Parkin yliopistosta.

Metsien kaataminen soija- ja öljypalmuviljelmien tieltä on ongelma erityisesti Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Kun maa on otettu tehomaatalouden käyttöön, tavoitteena ei yleensä ole metsän palauttaminen ennalleen tai omia aikojaan tapahtuva metsittyminen. Metsä on siis menetetty pysyvästi.

ILMOITUS

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa suurin osa metsistä on hakattu puutavaran vuoksi ja kaadettujen puiden tilalle istutetaan uusia taimia. Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa on paljon pienviljelijöitä, ja viljelijöiden muuttaessa uuteen paikkaan, metsä saa vallata pellot. Näilläkin metsänkäytön tavoilla metsän monimuotoisuus voi kärsiä, mutta joka tapauksessa puut kasvavat jälleen.

Kartta paljastaa suuryhtiöiden todelliset ympäristöteot

Tutkijat ovat aiemminkin paneutuneet tietyistä syistä aiheutuneisiin paikallisiin ja alueellisiin metsätuhoihin.

– Uusin tutkimus tarjoaa mittarin, joka toimii kaikkialla maapallolla, sanoo Robert Kennedy Oregonin valtion yliopistosta. Hän itse ei kuulunut tutkimusryhmään.

Tutkijat rakensivat kartan, jossa tieto metsäkadoista esitetään 100 neliökilometrin ruuduissa. Kennedyn mukaan tarkemmista resoluutioista olisi hyötyä. Nyt kartassa pienimmät yksityiskohdat hämärtyvät, esimerkiksi pientilojen vieressä sijaitsevat öljypalmuplantaasit eivät välttämättä erotu selvästi. Kartalta eivät myöskään näy kaikki pitkäaikaiseen puukatoon vaikuttavat syyt, kuten kuivuus.

Joka tapauksessa se paljastaa, missä ja millä tavoilla metsät ovat tuhoutuneet ja antaa myös mahdollisuuden seurata suuryhtiöiden sitoutumista lupauksiinsa, toteaa tutkimuksen toinen tekijä Philip Curtis arizonalaisesta voittoa tavoittelemattomasta kestävän kehityksen konsortiosta.

Sadat monikansalliset yritykset kuten Nestlé ja Kellog ovat vakuuttaneet esimerkiksi soija- ja palmuöljytuotantonsa kestävyyttä, mutta toistaiseksi niiden väitteiden uskottava tarkastaminen on ollut mahdotonta.