UP/Katri Lankila

Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllisyyttä edistävä valtakunnallinen etujärjestö Vates täyttää tänä vuonna 25 vuotta.

Miten osatyökykyisten työllistyminen etenee, johtaja Jaana Pakarinen Vatesista?

– Julkinen keskustelu on muuttunut osatyökykyisiä tukevaksi. On ymmärretty, että he ovat varteenotettavaa työvoimaa, koulutettua ja ammattitaitoista.

– Yleinen työllisyysaste on kohonnut 72 prosenttiin, mutta esimerkiksi vammaisten henkilöiden työllisyysaste ei ole noussut samassa suhteessa. Tähän pitäisi kiinnittää huomiota.

Osatyökykyiset ovat hyvin erilaisia, kuten muutkin työntekijät.

– Hallitus on toimillaan kohentanut osatyökykyisten työllistämistä. Esimerkiksi aktiivimalli tosiasiallisesti tukee ja kannustaa erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä hakeutumaan työmarkkinoille. Kaikki aktivointiin tähtäävät päätökset ovat kannatettavia.

Muuttuvatko asenteet?

– Kyllä. Ne muuttuvat vähitellen myönteiseen suuntaan.

ILMOITUS

– Emme puhu työttömistä tai työllisistä heterogeenisenä eli keskenään samanlaisena joukkona. Kuten muutkin työntekijät, osatyökykyiset ovat toisiinsa verrattuna hyvin erilaisia.

Mitä pitäisi tehdä?

– Jokaisen työnantajan pitäisi olla valmis palkkaamaan kaikenlaisia työntekijöitä. Toisaalta työnantajat eivät voi ilmoittaa haluavansa palkata osatyökykyisen henkilön. Sekin olisi syrjintää.

– Ministeriöissä ja työnantaja- sekä palkansaajajärjestöissä osatyökykyisten työllistymistä edistetään muun muassa kampanjoin. Osatyökykyisten työllistyminen lisää verotuloja ja vähentää sosiaalisten tukien käyttöä. Lisäksi heidän työ- ja toimintakykynsä pysyy yllä ja he saavat tärkeän osallisuuden kokemuksen yhteiskunnasta.

Mitkä ovat Vatesin tavoitteet?

– Marginaaliset ryhmät pitäisi huomioida muun muassa digitaalisissa palveluissa. Kaikki eivät esimerkiksi saa verkkopankkitunnuksia.

– Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutuspolku pitää saada toimimaan. Tukea pitäisi lisätä toisen asteen koulutuksessa ja erityisesti työelämään siirryttäessä.

– Oppilaiden olisi saatava myös työssä oppimisen paikkoja ja työllistyttävä pitempiaikaisesti määräaikaisuuksien sijaan.

Miten sosiaaliturvaa pitäisi kehittää?

– Sosiaaliturvan tarkoituksena on, että ihminen pärjää jokapäiväisessä elämässään. Sosiaaliturvan tulisi myös tukea työhön pääsyä, niin että toimeentulo säilyy riittävänä ja että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa.

Mikä on Keko-hanke?

– Pääpiirteissään Vates toimii puolueettomana koollekutsujana ja kokoaa alueen eri toimijat samaan pöytään, jotta he voisivat tehdä yhteistyötä työllistymisen kehittämisessä.

– Esimerkiksi kuntien sosiaalitoimi, TE-toimistot ja järjestöt ovat löytäneet toisensa ja vieneet työllistymishankkeita eteenpäin uudella tavalla.