Lehtikuva/Martti Kainulainen

Teollisuusliitto ja AKT pysäyttivät maanantaina ylityöt liiton työpaikoilla vastatoimena maan hallituksen työelämää heikentäviä hankkeita kohtaan. Samaan aikaan astui voimaan ylityökielto ammattiliitto Pron teollisuuden aloilla.

Myös Tehy, Super sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellot. Ne astuvat voimaan ensi viikolla 26. syyskuuta. Superin ja Tehyn kielto päättyy 28.9. JHL ei vielä ole päättänyt kiellon tarkkaa aloituspäivää.

Teollisuusliiton ja Pron ylityökiellot ovat voimassa toistaiseksi. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n ylityökielto on voimassa 30.9. klo 24 saakka.

Lähes kaikki Teollisuusliiton sopimusalat mukana

Teollisuusliitto käynnisti painostustoimiensa ensimmäisen osan maanantaina kello 00. Liitto oli ilmoittanut harkitsevansa painostustoimista luopumista, jos hallitus luopuu esityksestään uudeksi irtisanomislaiksi ja sitoutuu siihen, ettei se tuo enää uusia työelämää kurjistavia esityksiä eduskunnalle. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

– Hallituksen aie heikentää irtisanomissuojaa alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä on erittäin epäoikeudenmukainen ja epätasa-arvoa lisäävä hanke. Se lisää mielivaltaa työpaikoilla eikä lainmuutoksella olisi asiantuntijoiden mukaan edes esityksellä tavoiteltavia myönteisiä työllisyysvaikutuksiakaan, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto muistuttaa.

ILMOITUS

Hän harmittelee sitä, että hallitus on tuonut työelämää heikentäviä esityksiä jatkuvana virtana, vaikka se lupasi niin sanotun kiky-sopimuksen vastapainoksi lopettaa palkansaajien kyykyttämisen.

– On todella valitettavaa, että hallitus vaarantaa työmarkkinoiden vakauden miellyttääkseen muutamaa kuumakalle-yrittäjää. Sen hintana joudumme nyt valitettavasti turvautumaan keinoihin, jotka iskevät myös rehellisiin, työväkeään arvostaviin työnantajiin, Aalto sanoo.

Teollisuusliiton julistaman toistaiseksi voimassa olevan ylityökiellon piirissä ovat lähes kaikki liiton sopimusaloilla työskentelevät työntekijät. Ylityökielto ei koske media- ja painoalan työntekijöitä, jakajia eikä viestintäalan toimihenkilöitä.

AKT:ssa ylityökielto koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja linja-autoasemien, huoltokorjaamoiden, säiliöautoalan, kaupan automiesten ja elintarvikealan automiesten sopimusaloja.

Pro mukana yhteisessä rintamassa

– Ammattiliito Pro on yksi Suomen johtavista ammattiliitoista, meidän täytyy olla muiden liittojen kanssa mukana yhteisessä rintamassa ja yhteisillä askelmerkeillä, kun pyritään vaikuttamaan työntekijöiden aseman ylläpitämiseen, turvaamiseen ja kehittämiseen. Sen takia olemme mukana ylityökiellossa, kertoo Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Toteutuessaan lakiesitys vaikuttaisi noin 30 000 prolaisen työehtoihin.

– Prolle tässä on kyse jäsenten edunvalvonnasta, ei politiikasta. Me emme vaadi kohtuuttomuuksia, haluamme ainoastaan, että lainsäädäntöä kehitetään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti niin, että myös lainsäädännön uudistusten vaikutukset työntekijöihin huomioidaan, Malinen linjaa.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi vaikutuksia työttömyysturvan karensseihin ei ole huomioitu hallituksen lakiesitystä koskevassa muistiossa millään tavalla. Nykylainsäädännön mukaan työntekijälle tulee työttömyyskorvauksen osalta 90 päivän karenssi silloin, kun työntekijä on irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.

– On naiivia uskoa siihen, että mikäli tämä lakiesitys menee tässä muodossa läpi, se jäisi koskemaan ainoastaan pieniä työpaikkoja. Se on ensimmäinen askel vakavaan työehtojen heikentämiseen, kertoo Malinen.

Pron ylityökielto koskee autoalan, Fiskarsin, Kemianalan, Kenkä- ja nahkateollisuuden, kultasepänteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan mukaisia tehtäviä. Ja lisäksi se koskee kumiteollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden, PALTAn, puusepänteollisuuden, teknologiateollisuuden sekä tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden tehtäviä.

Työntekijät eriarvoiseen asemaan

Hallituksen aikomus keventää yksilöllistä irtisanomista alle 20 työntekijän yrityksissä asettaa työntekijät Superin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan eriarvoiseen asemaan ja heikentää työntekijöiden työsuhdeturvaa. Superin mukaan vaarana on, että työntekijöitä irtisanotaan kevyin perustein.

– Ay-liikkeen tehtävä on suojella jäseniään perusteettomia heikennyksiä vastaan. Hallituksella ei ole oikeutta heikentää työntekijöiden asemaa työpaikoilla, Paavola sanoo.

Superin ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa 26.9 klo 6 lähtien, 28.9. klo 23.59 saakka. Myös terveysalan ammattilaisia edustava Tehy ilmoitti maanantaina aloittavansa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon keskiviikkona 26.9. kello 6 ja lopettavansa kiellon perjantaina 28.9. kello 23.59.

Mielenilmaisun aikana superilaiset tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät jousta ylitöillä tai vuoronvaihdoilla. Ylimääräiseen työhön ja työnantajan aloitteesta tehtäviin vuoronvaihtoihin ei suostuta.

Hoitoalalla teetetään paljon ylityötä ja paikataan näin liian pientä henkilöstömäärää. Super muistuttaa, että on työnantajan tehtävä huolehtia aina siitä, että henkilökuntaa on riittävästi eikä potilasturvallisuus vaarannu. Potilasturvallisuus ei voi olla henkilökunnan jouston varassa.

– Emme voi hyväksyä jäsentemme työsuhdeturvan heikentämistä näin. Edellytämme, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan samanarvoisesti riippumatta työnantajan koosta ja vaadimme, että hallitus vetää esityksen pois, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Terveydenhoitajaliitto valmistelee järjestöllisiä toimia

Myös Terveydenhoitajaliiton hallitus päätti viikonvaihteessa antaa valtuudet puheenjohtajalleen valmistella mahdollisia järjestöllisiä toimia.

– Terveydenhoitajaliiton jäseniä työskentelee myös pienissä terveysalan ja sosiaalialan yrityksissä eikä tällaista eriarvoisuutta ja epävarmuutta lisäävää lakiesitystä pidä viedä eteenpäin, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.