Albert Backer CC BY-SA 3.0, Commons.wikimedia.org/w

Valtavat voimala-alueet muuttaisivat paitsi Afrikan ja Lähi-idän ympäristön, myös niiden talouden.

Rakentamalla aurinko- ja tuulivoimaloita Saharaan voitaisiin ainakin osa pinta-alaltaan valtavasta kuumasta ja kuivasta aavikosta muuttaa vihreäksi keitaaksi, kertoo tiedejulkaisu Journal Sciencessa julkaistu tutkimus.

Jo pitkään tieteentekijät ovat olleet selvillä siitä, että aurinko- ja tuulivoimalat voivat lisätä sekä lämpöä että kosteutta lähialueillaan. Erityisesti Saharan eteläpuolella sijaitseva Sahelin alue, jossa kuivuus, mutta myös ajoittaiset tulvat ovat tuttuja ilmiöitä, voisi hyötyä voimaloiden tuomasta kosteuslisästä.

Tutkimuksen toisen johtajan, Illinoisin yliopiston tutkijan Yan Lin mukaan kosteuden runsastuminen lisäisi kasvillisuutta, jolloin sateet ja lisääntynyt kasvillisuus yhdessä johtaisivat positiivisen kierteen syntymiseen.

Kosteuden runsastuminen lisäisi kasvillisuutta, jolloin sateet ja lisääntynyt kasvillisuus yhdessä johtaisivat positiivisen kierteen syntymiseen.

Li kollegoineen mallinsi tilanteen, jossa 9 miljoonan neliökilometrin alaa Saharasta peittäisivät aurinko- ja tuulivoimalat. Simulaatiossa aurinkovoimalat tuottaisivat vuodessa 79 terawattia sähköä ja tuulivoimalat noin 3 terawattia.

– Vuonna 2017 maailmanlaajuinen sähköntarve oli vain 18 terawattia eli määrä on silminnähden suurempi kuin maailman tarvitseman sähkön määrä, Li huomauttaa.

ILMOITUS

Sähköä, sadetta ja syötävää

Tutkijoiden laskelmien mukaan tuulivoimalat aiheuttaisivat paikallista lämpötilan nousua. Yöt olisivat lämpimämpiä, koska tuuliturbiinit lisäisivät ilman sekoittumista vertikaalisesti ja toisivat lämmintä ilmaa ylhäältä alas. Tuulivoimaloiden lähistöllä sademäärä nousisi keskimäärin 0,25 millimetrillä vuorokaudessa.

Erityisesti sadetta saataisiin Saheliin, jossa keskimääräinen lisäys olisi vuorokaudessa 1,12 millimetriä tuulivoimaloiden alueilla. Se riittäisi tutkijoiden mukaan kasvillisuuden lisääntymiseen. Vuotuisen sademäärän lisääntyminen nostaisi Sahelin pois ”aavikkoluokasta”, johon kuuluvilla alueilla sataa vähemmän kuin 250 millimetriä vuodessa.

Myös aurinkovoimaloilla olisi positiivisia vaikutuksia lämpötilaan ja sademääriin.

– Sateiden lisääntyminen on seurausta monimutkaisesta maan ja ilman vuorovaikutuksesta, joka syntyy, kun aurinkopaneelit ja tuuliturbiinit tekevät maanpinnasta epätasaisemman ja tummemman, toteaa tutkimuksen toinen johtaja Eugenia Kalnay Marylandin yliopistosta.

Jos mallinnus joskus muuttuu todeksi, seurauksena on puhtaasti tuotetun sähkön ohella sateiden ja kasvillisuuden lisääntyminen. Vaikutukset maantalouteen, talouteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin Saharassa, Sahelissa ja Lähi-idässä olisivat huomattavia.