Lehtikuva/Anni Reenpää

Palkansaajien tutkimusennusteen (PT) mukaan työttömillä menee taloudellisesti heikommin tänä ja ensi vuonna kuin viiden aikaisemman vuoden aikana.

Arvio perustuu PT:n esimerkkiperheiden kuvaukseen, jossa on esimerkkinä ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja ja työmarkkinatukea saavan työttömän talous.

Työmarkkinatuen saajien tulokehitys poikkeaa muista. Työmarkkinaetuudet kasvavat vaatimattomasti ensi vuonna. Ansiosidonnaista päivärahaa saavan esimerkkiperheen nimellistulot kasvavat ensi vuonna samaa vauhtia kuin yksinhuoltajilla.

Ansiosidonnaisenkin päivärahan nousu on hyvin pientä tänä ja ensi vuonna. Jos työtön on saanut palkkaa esimerkiksi 3 005 euroa kuukaudessa, hän saa kuukaudessa kaksi euroa enemmän tänä vuonna.

Hyvätuloisella pariskunnalla ja toimihenkilö- ja työntekijäperheillä käteen jäävä reaalitulo kasvaa kiihtyvää vauhtia tänä ja ensi vuonna.

Ensi vuoden nimellistuloja nostaa kunnallisverotuksen perusvähennyksen nousu 40 eurosta 280 euroon. Suuruus on kiinni ansiopäivärahan tasosta. Työmarkkinatukea saavat hyötyvät verrattaessa eläkeläispariskuntaan, työntekijä- tai toimihenkilöperheeseen tai yksinhuoltajiin, joiden verotus kiristyy eniten ensi vuonna.

Etuuksia saavien kukkaro laihtuu

Työttömien taloudellinen tilanne oli suhteellisesti parempi vuosina 2013–2017 kuin tänä ja ensi vuonna, jolloin tulokehitys muuttuu selkeästi huonompaan suuntaan hallituksen päätösten johdosta. Etuuksia saavista vain yksinhuoltajien tulot kasvavat ensi vuonna.

ILMOITUS

Erityisesti yksittäisen ansiosidonnaista päivärahaa saavan työttömän reaalitulot laskevat tänä ja ensi vuonna. Tuloihin vaikuttavat asumistukien ja muiden tukien heikko kehitys. Samaan aikaan vuokralla asuminen on kallistunut esimerkkiperheillä, jotka on otettu Helsingistä.

Hyvätuloisella pariskunnalla ja toimihenkilö- ja työntekijäperheillä käteen jäävä reaalitulo kasvaa kiihtyvää vauhtia tänä ja ensi vuonna. Hallituksen veropolitiikka on suosinut työn tekemistä, kun samaan aikaan etuuksia on jäädytetty.

Tämä näkyy nyt etuusperheiden ja työssä käyvien perheiden kukkaron paksuudessa. Hyvätuloisilla tulot kasvavat molempina vuosina yli prosentin. Hyvätuloisiksi lasketaan esimerkkitapauksessa pariskunta, jonka palkka tänä vuonna on 7 130 euroa kuukaudessa Naisen kuukausipalkka on 5 887 euroa kuukaudessa.