Matti Matikainen

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki vaatii myös tukihenkilöstön aseman turvaamista.

Kuntien ja kuntayhtymien sekä valtion palveluksessa olevat viranhaltijat ja työntekijät – yhteensä yli 200 000 henkilöä – siirretään maakuntien palkkalistoille. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäen mukaan palkkasuhteet eivät saa katketa.

Pihlajamäki huomauttaa, että ns. liikkeenluovutus eli henkilöstön siirtyminen vanhoina työntekijöinä koskee henkilöitä, jotka täyttävät laissa määrätyt ehdot.

– Näidenkin henkilöiden osalta turva on sidottu tiukkoihin ehtoihin, kuten siihen, ettei siirrossa saa tulla päivänkään katkosta ja tukipalveluiden osalta vähintään 50 prosenttia pitää olla soteen kuuluvia tehtäviä.

Jytyn Pihlajamäen mielestä sote-uudistus uhkaa lisätä tukihenkilöstön määräaikaisuuksia ja jopa työttömyyttä.

Tukihenkilöstön suoja muita heikompi

Hän onkin huolissaan tukihenkilöstön asemasta.

– Liikkeenluovutus ei koske kuntien yhtiöitä, joissa myös työskentelee suuri määrä erityisesti ns. tukipalveluhenkilöstöä. Näenkin erittäin huolestuttavana juuri sen, että kaikkia tukipalveluhenkilöitä eivät koske maakuntauudistukseen liittyvät henkilöstön siirtoperiaatteet eivätkä siten myöskään liikkeenluovutuksen periaatteet, hän korostaa.

ILMOITUS

Pihlajamäen mielestä sote-uudistus uhkaa lisätä tukihenkilöstön määräaikaisuuksia ja jopa työttömyyttä.

Palkkatasa-arvo ei vapaaehtoista

Pihlajamäki vaatii myös sukupuolten tasa-arvon huomioimista sote- ja maakuntauudistuksessa.

– Henkilöstön edustajien mahdollisuus osallistua tasa-arvotyöhön on varmistettava maakuntauudistuksen toteuttamisessa.

Kunnan pääsopijajärjestöt, mm. Jytyn ja JHL:n muodostama Julkisen alan unioni JAU ja kuntatyönantajien KT ovat osapuolia, jotka neuvottelevat esimerkiksi palkkaharmonisoinnista.

Pihlajamäki katsoo, että palkkojen yhdenmukaistamisvelvoitteesta tulisi laatia yleissäännös.

– Palkkaharmonisointi ei ole työantajalle vapaaehtoinen vaan velvoite, jonka toteuttamisen tulee varautua myös taloudellisesti.