Lehtikuva/Jonathan Nackstrand

Suomessa on vaara, että yksi puolue yrittää kaapata eduskuntavaaleissa poliittisen agendan, kuten tapahtui Ruotsin vaaleissa. Piti puhua terveydenhuollosta ja ilmastopolitiikasta, mutta ruotsidemokraatit kampesi keskustelun maahanmuuton vaaroihin.

Kannattajiensa menettämisen pelossa suurimmat puolueet, sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus, tiukensivat maahanmuuttolinjauksiaan.

Ne eivät kuitenkaan onnistuneet tukkimaan kannattajiensa valumista ruotsidemokraatteihin. Päinvastoin, puolueet suututtivat inhimillisempää maahanmuuttopolitiikkaa tukevia äänestäjiään, jotka hakeutuivat sekä vasemmalla että oikealla liberaalimpia arvoja kannattaviin puolueisiin.

Neljä vuotta sitten eduskuntavaaleissa ja etenkin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa perussuomalaiset ratsastivat maahanmuuttovastaisuudella EU-vastaisuuden ohella. Puolue pääsi jopa määrittelemään pitkälti Sipilän hallituksen maahanmuuttopoliittiset linjaukset.

Hallitus olisi tehnyt nykyistäkin pahempaa jälkeä maahanmuuttopolitiikassa, jos vuoden 2015 lopulla tulleet turvapaikanhakijat olisivat ehtineet Suomeen ennen hallitusohjelman kirjoittamista. Seuraavan hallituksen onkin syytä korjata Sipilän hallituksen tekemiä virheitä, kuten perheiden epäinhimillinen kohtelu.

ILMOITUS

Perussuomalaiset on rakentamassa jälleen ansaa muille puolueille. Jyrkillä maahanmuuttovastaisilla kannanotoillaan ja vastakkainasettelulla puolue yrittää juoksuttaa muita ja siten kaventaa vaalikeskustelua.

Vaaleissa keskeisiä asioita pitäisi olla työelämän murroksen, työllisyyden parantamisen sekä sosiaaliturvan vahvistamisen, ilmastonmuutosta unohtamatta. Kaikki nämä asiat vaikuttavat ihmisten arkeen, myös maahanmuuttajien.

Kuten kaikille Suomessa asuville ihmisille, myös maahanmuuttotaustaisille, tulee taata yhtäläiset oikeudet koulutukseen, työhön, asumiseen ja ylipäänsä elämiseen. Maahanmuuttajia ei tulisi eristää omaksi saarekkeekseen.

Vastakkainasettelujen rakentaminen on täysin hedelmätöntä. Se synnyttää vihaa, kaunaa ja turvattomuutta ja lopulta väkivaltaa. Viranomaiskielellä puhutaan kotoutumisesta ja jopa kotouttamisesta.

Käsite saattaa etäännyttää siitä mikä on olennaista: taustastaan riippumatta ihmisten tulee pystyä elämään ihmisarvoista elämää tasavertaisina kansalaisina.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 20 €/2 kk. Sähköinen digilehti alkaen 4,90 €/ kk.