Lehtikuva/Frederick Florin

Parlamentin huolenaiheet Unkarissa

Perustuslaillisen ja vaalijärjestelmän toimivuus

Oikeuslaitoksen riippumattomuus

Korruptio ja eturistiriidat

Yksityisyys ja tietosuoja

Sananvapaus

Akateeminen vapaus

Uskonnonvapaus

Yhdistymisvapautta

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

Vähemmistöjen, muun muassa romanien ja juutalaisten oikeudet

Maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet

Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

Uhattuina ovat muun muassa perustuslaillisen järjestelmän toimivuus sekä vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeudet.

Euroopan parlamentti on tehnyt historiallisen esityksen, jonka mukaan EU:n jäsenmaahan, tässä tapauksessa Unkariin, sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artiklaa 7. Kyseinen artikla antaa EU:lle mahdollisuuden ryhtyä kurinpitotoimiin jäsenmaataan kohtaan.

Parlamentin mukaan Unkarissa uhanalaisia ovat monet unionin yhdessä hyväksymät perustavanlaatuiset arvot, kuten demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ne on määritelty sekä mainitun sopimuksen artiklassa 2 että EU:n perusoikeuskirjassa.

Esitys hyväksyttiin parlamentissa selvällä äänten enemmistöllä, esityksen puolesta äänesti 448, vastaan 197 ja tyhjää 48 europarlamentaarikkoa. Perussuomalaisten Halla-ahoa lukuunottamatta suomalais-mepit äänestivät esityksen puolesta. Parlamentin EPP-ryhmä, johon muiden muassa kokoomus ja Unkaria johtava Fidesz-puolue kuuluvat, hajosi äänestyksessä.

Puhe ei ole johtanut toimintaan

Seuraavassa vaiheessa parlamentin esitys etenee jäsenmaiden käsittelyyn. Neljän viidesosan enemmistö riittää sen toteamiseen, että Unkarissa riski loukata EU:n arvoja on selkeä.

Euroopan ministerineuvoston täytyy kuulla Unkarin viranomaisten näkemyksiä. Unionin jäsenmaat voivat myös päättää antaa Unkarille suosituksia, jotka vähentäisivät maan riskiä loukata EU:n perusarvoja.

Europarlamentaarikkojen mukaan Unkarin viranomaiset ovat tosin tähänkin saakka olleet valmiita keskustelemaan maan toimien laillisuudesta, mutta käytännön tekoihin tilanteen korjaamiseksi ne eivät ole ryhtyneet.

Toistaiseksi meneillään on ”ehkäisevä vaihe”. Mikäli unionin ja Unkarin vuoropuhelu tuottaa tuloksia, maalla on mahdollisuus välttää mahdolliset sanktiot.

Oikeusvaltion tuhoamista seurattu sivusta

Voi myös käydä niin, että asian edetessä valtiojohtajien muodostama Eurooppa-neuvosto toteaa oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien kunnioituksen olevan Unkarissa vakavasti ja jatkuvasti uhattuna. Jos niin käy, seurauksena voi olla kurinpitomenettely, esimerkiksi äänioikeuden epääminen.

Asian parlamentissa esitelleen hollantilaisen Judith Sargentini (vihreät/EFA) mukaan päätöslauselman hyväksymisellä parlamentti osoittaa, että se puolustaa kaikkien eurooppalaisten, myös unkarilaisten, oikeuksia ja eurooppalaisia arvoja.

– Nyt on aika Euroopan johtajien tehdä velvollisuutensa ja lopettaa sivustaseuraaminen, kun oikeusvaltiota tuhotaan Unkarissa. Tätä ei voi hyväksyä unionissa, jonka perustana ovat demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeudet, Sargentini totesi.

Parlamentti paheksunut Unkarin toimia ennenkin

Unkarin oikeusvaltio- ja demokratiatilanne on heikentynyt jo vuosia. Kesäkuussa 2015 europarlamentti otti kantaa ja paheksui pääministeri Viktor Orbánin puheita kuolemanrangaistuksen palauttamisesta.

Parlamentin mukaan myös Unkarissa tuolloin järjestetty maahanmuuttoa ja terrorismia koskeva kansalaisten kuuleminen oli sisällöltään ja kieleltään erittäin harhaanjohtava, asenteellinen ja epätasapainoinen.

Verkkokyselynä toteutetussa kuulemisessa vastaajia vaadittiin paljastamaan henkilötietonsa eli käytännössä poliittiset mielipiteensä. Euroopan parlamentti muistutti jo tuolloin, että EU:n arvojen räikeä loukkaaminen voi johtaa artiklan 7 mukaiseen menettelyyn eli jäsenmaahan kohdistuviin kurinpitotoimiin.

Nyt esityksensä jättänyt parlamentti muistutti, että Unkarin liittyi Euroopan unioniin vapaaehtoisesti ja liittyminen perustui suvereeniin päätökseen, josta vallitsi laaja yhteisymmärrys Unkarin poliittisella kentällä.

Parlamentin huolenaiheet Unkarissa

Perustuslaillisen ja vaalijärjestelmän toimivuus

Oikeuslaitoksen riippumattomuus

Korruptio ja eturistiriidat

Yksityisyys ja tietosuoja

Sananvapaus

Akateeminen vapaus

Uskonnonvapaus

Yhdistymisvapautta

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

Vähemmistöjen, muun muassa romanien ja juutalaisten oikeudet

Maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet

Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet