Lehtikuva/Andrew Caballero-Reynolds

Vaikka hirmumyrsky on heikentynyt, se voi yhä aiheuttaa suuria tuhoja.

Atlantilta kohti Yhdysvaltain rannikkoa etenevän hirmumyrsky Florencen odotetaan saavuttavan Pohjois-Carolinan ja Etelä-Carolinan osavaltiot perjantain vastaisena yönä.

Florence heikkeni keskiviikkona viisiportaisella hurrikaaniasteikollla neloskategoriasta kolmoseen, ja nyt se on edelleen heikentynyt kakkosluokkaan. Se saattaa silti yhä aiheuttaa hyvin suuria tuhoja.

Lisäksi hurrikaanikausi on nyt huipussaan, ja Atlantilla on jo muodostumassa kaksi uutta hurrikaania, joista saattaa kehittyä Florencea voimakkaampia.

Uusia hurrikaaneja on tulossa Florencen jälkeen.

Keskiviikkona Florence kääntyi eteläisemmälle reitille, ja myös Georgian osavaltioon julistettiin hätätila.

Tulva uhkaa ydinvoimaloita

Florencen odotetulla vaikutusalueella on sen reitistä riippuen viidestä kahdeksaan ydinvoimalaa. Niistä erityisen huolen kohteena ovat Brunswickin voimala Southportissa ja Duke-Suttonin voimala Wilmingtonissa, molemmat Pohjois-Carolinassa.

ILMOITUS

Kaikki mahdollisella vaikutusalueella olevat ydinvoimalat ovat vuosikymmeniä vanhoja. Vuonna 2015 arvioitiin, että Brunswick kuuluu Yhdysvaltain itärannikon uhatuimpiin ydinvoimaloihin korkean tulvan noustessa.

Vaarallisinta on myrskyvuoksen aiheuttama tulva. Myrskyvuoksessa vettä painautuu mereltä rantaan. Samanaikaiset rankkasateet nostattavat tulvaa entisestään.

Toisin kuin Fukushimassa 2011, myrskyvuoksen aiheuttama tulva pysyy pitkään paikoillaan.

Fukushimassa tsunami nostatti hyökyaallon, joka vetäytyi nopeasti. Fukushiman onnettomuus on toistaiseksi pahin luonnonolojen aiheuttama ydinturma.

Ydinvoimaloita alavilla mailla

Pohjois-Carolinassa pelättiin alkuviikolla, että myrskyvuoksi voi nousta jopa nelimetriseksi. Vanhoissa ydinvoimaloissa ei osattu ennakoida sitä, että merenpinta voi nousta ilmastonmuutoksen myötä korkeammalle kuin silloiset turvarajat.

Vaikka ydinvoimala suljettaisiin hirmumyrskyn lähestyessä, vaaralta ei vältytä kokonaan. Käytetyt polttoainesauvat säteilevät edelleen lämpöä. Niiden jäähdyttämiseen tarvitaan voimalan itsensä tuottamaa energiaa.

Tulviminen saattaa katkaista varageneraattorien toiminnan, ja pahimmassa tapauksessa reaktori ylikuumenee ja voimala vaurioituu niin, että siitä vapautuu radioaktiivista materiaalia.

Vaikka Florence ei aiheuttaisikaan katastrofaalisia seurauksia, on vaara koko ajan olemassa. Maailmassa on runsaasti alaville rannikoille rakennettuja ydinvoimaloita. Fukushimassakin tapahtui sellaista, mitä ei olisi voimalayhtiön mukaan pitänyt voida tapahtua.

Vuonna 1975 valmistuneessa Brunswickissa on kaksi kiehutusvesireaktoria, nimellisteholtaan yhteensä runsaat 1 800 megawattia. Reaktorit ovat tyypiltään samanlaisia kuin Fukushimassa.

Lehtikuva/Mark Wilson

Sikaloita ja teollisuusjätteitä

Pohjois- ja Etelä-Carolinen osavaltioissa maa jatkuu matalana rannikolta pitkälle sisämaahan päin. Siksi tuhotulva aiheuttaa monenlaisia uhkia.

Pohjois-Carolinassa on 2 100 suursikalaa, joissa on yhteensä 9 miljoonaa sikaa. Sikojen lanta on varastoitu avoaltaisiin.

Samoin osavaltiossa on runsaasti kivihiilituhkan ja muiden teollisuusjätteiden kaatopaikkoja.

Syyskuussa 1999 hurrikaani Floyd aiheutti osavaltion historian pahimman luonnonkatastrofin, vaikka vesi ei noussut silloin kuin 60 senttimetriä.

Tulvat tappoivat kymmeniä ihmisiä. Satojentuhansien hukkuneiden sikojen ja kanojen mätänevien raatojen jäänteet sekoittuivat ulosteisiin, lannoitteisiin, torjunta-aineisiin ja polttoaineisiin muodostaen myrkyllisen keitoksen.

Koska Florencen liike on hidastunut, se saattaa pyöriä rannikolla useita päiviä. Tulvat saattavat ulottua nyt hätätilassa olevien osavaltioiden lisäksi niinkin kauaksi kuin Alabamaan, Tennesseehen, Kentuckyyn ja Länsi-Virginiaan.