Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

– Työmarkkinaosapuolten on omalta osaltaan otettava koppi ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, toteaa Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Selvityshenkilö Jaana Paanetoja luovutti keskiviikkona omat ehdotuksensa elokuva- ja teatterialan seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun kitkemiseksi. Hän teki selvityksen ministeri Sampo Terhon (sin.) toimeksiannosta.

Paanetoja toivoo, että selvitystyön jälkeen käynnistyisi monipuolinen alan sisäinen yhteis- ja kehittämistyö. Hän perää myös rakentavaa vastuun jakamista ja jälkihoidon järjestämistä seksuaalista häirintää ja epäasiallista kohtelua kohdanneille henkilöille.

Hänen mukaansa kaikkia tilanteista ei voi korjata yleisellä tasolla tai edes työpaikkakohtaisesti yksinomaan erilaisilla ohjeilla tai toimintamalleilla. Keskustelua, asioiden selvittämistä ja kehittämistä on jatkettava myös selvitystyön jälkeen.

Selvitys: Ennaltaehkäiseviin toimiin ei aina ole kiinnitetty riittävästi huomiota, ja myös lainsäädännössä on tarkistamisen ja täsmentämisen varaa.

Selvityksen mukaan eri työlakien velvoitteiden tunnistamisessa on puutteita, samoin on epäselvyyttä vastuu- ja valtasuhteista. Terhon mukaan valtion rahoituksella ei voida tukea toimintaa, johon liittyy syrjintää, seksuaalista häirintää tai epäasiallista kohtelua.

Miehet suhteellisen äänettömiä julkisessa keskustelussa

ILMOITUS

Jaana Paanetoja huomauttaa raportissaan, että julkisuudessa on tuotu esille pääosin vain miesten naisiin kohdistama epäasiallinen käyttäytyminen, ja eri työntekijäryhmistä lähinnä vain näyttelijät ja ohjaajat.

– Miehet ovat olleet suhteellisen äänettömiä, samoin kuin muut työntekijäryhmät kuin näyttelijät ja ohjaajat. Harjoittelijoiden, avustajien ja muiden vapaaehtoisten asema ei ole ollut viimeaikaisissa keskusteluissa vahvasti mukana, hän raportoi.

Paanetojan mukaan erilaisia toimenpiteitä ja ratkaisuja mietittäessä on kuitenkin otettava huomioon kaikkien alalla toimivien henkilöiden suojelu riippumatta siitä, mitä asioita on tähän mennessä tuotu julkiseen keskusteluun.

Elokuva- ja tv-tuotannon työehtosopimuksen osapuolet tarttuvat ongelmiin

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen osapuolet pitävät tärkeänä, että epäkohtiin ja ongelmatilanteisiin etsitään yhdessä ratkaisuja ja luodaan alalle soveltuvia pelisääntöjä ja toimintamalleja. Näin järjestöt kirjoittavat tiedotteessaan,

– Työmarkkinaosapuolten on omalta osaltaan otettava koppi ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, toteaa Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Palta, Journalistiliitto ja Teme korostavat sitä, että yhteisesti sovituissa toimenpiteissä otetaan myös huomioon tv-tuotantoala eikä ainoastaan elokuva-ala.

– Nyt julkaistu selvitys antaa suuntaviivoja alan kehittämiseen. Selvityksessä todetaankin, että alalla on jo ryhdytty moniin toimenpiteisiin ja laadittu muun muassa yhteistä ohjeistusta, jota kaikki alan toimijat voivat hyödyntää, toteaa työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta.

Uudentyyppinen luottamusmiesjärjestelmä tarvitaan

– Alalla työskennellään lyhyissä ja projektiluonteisissa työsuhteissa, siksi Teme pitää erityisen tärkeänä työolosuhteiden jatkuvaa kehittämistä. Ensimmäisenä epäkohtiin puuttumisen työkaluna toiminnanjohtaja Karola Baran Temestä näkee erilaisiin tuotantoihin soveltuvan uudentyyppisen luottamusmiesjärjestelmän rakentamisen.

Liitot suunnittelevat parhaillaan yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa alan tarpeista lähtevää työturvallisuuskoulutusta, johon on tarkoitus sisällyttää myös häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseen liittyvä ohjeistus.

Vain osa elokuva- ja tv-tuotantoalan yrityksistä on järjestäytynyt työnantajaliittoon. Suuri osa alan työntekijöistä työskentelee näissä yrityksissä.