Lehtikuva/Emmi Korhonen

Parhaassa työiässä olevien muita hitaampi työllistyminen on vastoin yleistä mielikuvaa.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan aktiivityöiässä olevat miehet uhkaavat pudota työllistymisen kelkasta. Sekä nuorimmat että ikääntyvät työntekijät työllistyvät, mutta sen sijaan 25–34-vuotiaiden miesten työllisyys alenee.

Erikoistutkija Terhi Maczulskij pitää parhaassa työiässä olevien miesten muita heikompaa työllisyystilannetta huolestuttavana.

– Jotain mystistä tapahtuu suomalaisilla työmarkkinoilla, kun parhaassa työiässä olevat katoavat työmarkkinoilta.

Hän muistuttaa, että ilmiö on havaittavissa muun muassa Ruotsissa ja Baltian maissa sekä Yhdysvalloissa, jonka työmarkkinoita ei voi verrata suomalaisiin työmarkkinoihin.

Miesten työmarkkinoilta syrjäytymisen syyt hämärän peitossa

Parhaassa työiässä olevien eli 25–54-vuotiaiden työntekijöiden kehno työllisyyskehitys sopii huonosti tavanomaiseen käsitykseen, jonka mukaan työllistyminen olisi poikkeuksellisen vaikeaa toisaalta nuorille ja toisaalta ikääntyville työntekijöille.

ILMOITUS

Vaikeasti työllistyvien joukossa joukossa miesten osuus korostuu. Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan työllisyyspolitiikka kaipaisi tuekseen seikkaperäistä tutkimusta työllisyyskehityksen yllättävän ikäpolarisoitumisen syistä.

– Täytyy perata kunnolla tilastoja. Mistä koulutustaustasta ja mistä ammateista ja miltä alueilta miehet ovat siirtyneet työvoiman ulkopuolelle. Kuinka moni on esimerkiksi ulosotossa. Voiko kenties ulosotto vaikuttaa, sanoo Maczulskij.

Hän perääkin aikaa ja tutkimusresursseja ilmiön selvittämiseen. Yhdysvalloissa on esimerkiksi havaittu, että työmarkkinoiden ulkopuolella olevilla on monenlaisia, työkyvyttömyyteen johtavia riippuvuuksia.

Maczulskij arvioikin, että vastaavia ilmiöitä voi löytyä myös Suomessa. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on lupaillut lokakuuksi tutkimusta työttömyydestä, joka voi kertoa jotain työvoiman ulkopuolella olevista.

Työllisyysaste 72 prosenttiin

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan työllisyysaste nousee ensi vuonna yli hallituksen tavoitteen eli 72,8 prosenttiin. Työllisyysaste on noussut erityisesti nuorten ja ikääntyvien työntekijöiden joukossa.

Työttömyysaste on viimeisten kolmen vuoden aikana tippunut tasaisesti kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten 15–24-vuotiaiden parissa.

Jotain mystistä tapahtuu suomalaisilla työmarkkinoilla, kun etenkin parhaassa työiässä olevat miehet katoavat työmarkkinoilta.

– Nuorten työllistyminen on suhdanneriippuvaista. Nuoria revitään koulunpenkiltä töihin, sanoo Maczulskij.

Ikääntyvät ja etenkin ikääntyvät naiset työllistyvät erilaisiin osa-aikaisiin, määräaikaisiin ja pätkätöihin. Maczulskij arvioi myös eläkeratkaisujen vaikuttaneen ikääntyvien työllistymiseen.

Väestöennuste ei ajassa kiinni

Viime vuonna nopeutunut talouskasvu lisäsi työllisten määrää, mutta työttömien määrä ei vähentynyt samaan tahtiin. Sama ilmiö nousi esiin valtiovarainministeriön arvioissa budjettiriihen alla. Moni työvoiman ulkopuolella ollut onkin hakeutunut töihin työpaikkojen lisääntyessä.

Sen sijaan tänä vuonna myös työttömyys on vähentynyt ripeästi. Työttömyys on alentunut nopeampaan tahtiin kuin keväällä ennakoitiin.

– Arvioimme, että työttömyysaste vähenee kuluvana vuonna prosenttiyksiköllä 7,6 prosenttiin ja ensi vuonna 7,4 prosenttiin, kerrotaan Palkansaajien tutkimuslaitokselta.

Tilastokeskuksen viimeksi vuonna 2015 laadittu positiivinen väestöennuste voi sotkea sekä työllisten että työttömien määrän arviointia.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan väestöennuste tuleekin ottaa huomioon työmarkkinalukuja arvioitaessa, sillä työikäisen väestön muutos määrä heijastuu suoraan työn tarjontaan.