Metalliliitto

– Hallituksen suunnittelema lakiesitys irtisanomissuojan heikentämisestä todellisuudessa lisää vaikeuksia rekrytoida uutta työvoimaa alle 20 hengen yrityksissä, sanooTurja Lehtonen.

Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja ja Teollisuuden Vaikuttajien ryhmänvetäjä Turja Lehtonen arvostelee hallituksen ajavan pienten yritysten työntekijöiden irtisanomissuojaa heikentävää lakihanketta itsepäisesti, vaikka lakimuutoksella ei tutkimusten mukaan saavuteta parempaa työllistymistä.

– Meille on jäänyt vain yksi vaihtoehto, jota olemme onneksi harvoin joutuneet käyttämään, eli poliittiset mielenilmaukset. Toivon edelleen, että näihin toimiin ei tarvitse lähteä. Emme kuitenkaan epäile käyttää järjestöllistä voimaa tämän järjettömän lakihankkeen kanssa, sanoo Turja Lehtonen.

Suomen Yrittäjien tahto ajaa hallitusta

Teollisuusliitto ja muut SAK:laiset ammattiliitot ovat ilmoittaneet aloittavansa järjestölliset toimet hallituksen lakiesityksen vastustamiseksi, jolla heikennetään alle 20 työntekijän yritysten työntekijöiden irtisanomissuojaa.

Lehtonen pitää tilanteeseen joutumista Suomen Yrittäjien toimena ja pontimena heidän ideologista vihaansa ay-liikettä kohtaan.

ILMOITUS

– Tähän he ovat saaneet mukaan myös yrittäjätaustaisen pääministerin Juha Sipilän. Tästä syystä mahdollisia toimia tulee suunnata Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiin.

”Aiheuttaa oikeutettua huolta työntekijöissä”

Lehtosen mukaan hallituksen esitys on epämääräinen ja vie väärille urille, kun henkilökohtaiset irtisanomisperusteet määräytyisivät siltä pohjalta, montako työntekijää yrityksessä sattuu olemaan.

– Karenssi tulee, jos irtisanomisperuste on työntekijästä johtuva. Lisäksi hallituksen suunnitelman mukaan pienissä yrityksissä työnantajalla ei olisi velvollisuutta tarjota irtisanotulle uutta työtä. Onko oikeudenmukaista, että tällaisia eroja aiheutuu siitä, onko työpaikalla 19 vai 21 työntekijää?

Lehtosen mukaan heikennyksen toteutuessa työntekijät varmasti miettivät, kannattaako pieneen yritykseen mennä töihin, jos tarjolla on vastaavaa työtä isommasta yrityksestä.

– Pitää olla selkeät säännöt siitä, millä perusteella ihminen voidaan irtisanoa ja millä perusteella ei. Esitys siis loukkaa suomalaisten työntekijöiden yhdenvertaisuutta. Lakimuutoksen toteutuminen johtaisi myös sekaviin tulkintoihin ja riitoihin työpaikoilla. Osa erimielisyyksistä ajautuisi varmasti tuomioistuinten käsittelyyn, Lehtonen sanoo.