Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kampanjan vaatimukset:

1) Palkkionalennukset on peruttava.

2) Työvuorot on jaettava inhimillisesti ja läpinäkyvästi.

3) Foodoran on palautettava sosiaalitilat pyöräläheteille ja kuskeille.

4) Foodoran on korvattava työvälineiden ylläpitoa ja annettava takuu/vakuutus sairaus- ja onnettomuustapauksien varalta.

5) Foodoran on annettava läheteille mahdollisuus solmia työsopimus.

Heinäkuiset palkanalennukset heikensivät ruokalähettien asemaa entisestään.

Foodoran ruokalähetit ovat käynnistäneet kampanjan, jonka tavoitteena on kumota palkkioiden alentaminen ja kohentaa työolosuhteita.

Lähetit tyrmäävät Foodoran väitteet, joiden mukaan he voivat ansaita uudessa järjestelmässä aiempaa enemmän. Tosiasiassa palkkiot ovat laskeneet, koska yritys pienensi tuntikorvausta huomattavasti ja korotti vain hieman lähetyksestä saatavaa provisiota.

Kampanjoivien lähettien mukaan tuntikorvauksen leikkaus on niin suuri, ettei sitä pysty korvaamaan korotetulla lähetysprovisiolla. Kyse on todellisuudessa palkkion alentamisesta.

Ruokalähetti ei ole yksityisyrittäjä

Nimittämällä freelancer-työntekijöitä ”lähetyskumppaneiksi” – englanniksi delivery partners – Foodora peittelee tosiasiallista suhdetta työntekijöihinsä. Oikeuksiaan vaativien lähettien mielestä työ Foodoralla ei ole yrittäjyyttä, vaan käytännössä työsuhde. Heidän freelancer-sopimuksilla tekemänsä työ on käytännössä työsuhteen kaltaista.

Niin ikään väittämällä lähettejä kumppaneiksi Foodora pääsee eroon työnantajan velvollisuuksista, jotka siirtyvät työntekijöille.

Työnantajan määräysvalta vuorojen ajankohdan ja tekotavan suhteen sekä se, että lähetit eivät voi kieltäytyä yksittäisistä tilauksista tai antaa vuoroa kolmannen osapuolen tehtäväksi osoittaa, että he ovat pikemminkin työntekijän asemassa, eivätkä itsenäisiä yrittäjiä.

Osa työelämän huolestuttavaa kehityskulkua

Lähettien oikeuksia ajavassa kampanjassa on kyse laajemmasta yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Jos työntekijöiden korvaaminen freelancereilla yleistyy, ovat työsopimusoikeus ja työntekijöiden oikeudet vaarassa.

Kampanjan käynnistäneiden lähettien mielestä kehitys voi tarkoittaa paluuta malliin, jossa kaikki velvollisuudet ovat työntekijällä. Samalla menetetään työsuhteisiin liittyvät vakuudet ja työntekijöiden asema muuttuu turvattomaksi.

Kampanjan vaatimukset:

1) Palkkionalennukset on peruttava.

2) Työvuorot on jaettava inhimillisesti ja läpinäkyvästi.

3) Foodoran on palautettava sosiaalitilat pyöräläheteille ja kuskeille.

4) Foodoran on korvattava työvälineiden ylläpitoa ja annettava takuu/vakuutus sairaus- ja onnettomuustapauksien varalta.

5) Foodoran on annettava läheteille mahdollisuus solmia työsopimus.