Matti Matikainen

Jyty on valmis 1–2 päivää kestävään vuoronvaihto- ja ylityökieltoon.

Jyty vaatii hallitusta vetämään pois työsopimuslain muutosesityksen valmistelun, joka heikentää työsuhdeturvaa alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Jytyn mukaan heikennys kohdistuu pahiten naisvaltaisiin aloihin. Irtisanomissuojan heikennys lisää sukupuolten välistä eriarvoisuutta työmarkkinoilla.

Jyty toimii STTK:n muiden julkisen sektorin liittojen kanssa samansuuntaisesti. Jyty on valmis myös laajentamaan järjestöllisiä toimia. STTK on muiden keskusjärjestöjen tapaan vaatinut hallitusta vetämään pois esityksensä.

Sote-uudistuksessa isoja ongelmia

Sote- ja maakuntauudistus kohtelee epäreilusti tukipalveluhenkilöstöä.

Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan vuosikausia väännetty sote- ja maakuntauudistus kohtelee epäreilusti tukipalveluhenkilöstöä. Liikkeenluovutuksen periaate koskee tukipalvelutehtävissä olevia työntekijöitä, jos heidän työstään on vähintään 50 prosenttia soteen liittyvää.

Tuolloin maakuntien palvelukseen joutuvat työntekijät siirtyisivät uuden työnantajan palveluksen vanhoina työntekijöinä. Sen sijaan alle 50 prosenttia sote-tehtäviä tekeviä säädös ei koske. Jyty vaatii, että näidenkin työntekijöiden pitää siirtyä vanhoina työntekijöinä.

Irtisanomissuoja vuoteen 2025 saakka

Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy maakuntatyönantajan alaisuuteen yli 200 000. Pihlajamäen mukaan kuntien henkilöstölle tulisi turvata palvelussuhteen irtisanomissuoja vuoteen 2025 saakka.

– Irtisanomissuoja toimisi kannustimena maakunnissa tarvittavan työvoiman varmistamisessa. Henkilöstön sitoutumisen ja siirtymisen työstä työhön tulisi luoda julkisen sektorin yhtenäistyömarkkinat siirtymäajaksi vuoteen 2025 saakka.