Lehtikuva/Milla Takala

OAJ:n Luukkainen: Johtajan on tehtävä pelisäännöt selviksi.

Suomalaisissa oppilaitoksissa on enemmän turvallisuusriskejä kuin aiemmin on tiedetty. Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa Helsingissä pohdittiin torstaina porukalla, mitä ongelmalle voitaisiin tehdä.

– Turvallisuus on kaiken pohja. Kouluyhteisö on se porukka, joka yhdessä rakentaa turvallisuuden tunteen, Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi.

Hänen mielestään turvallisuus on subjektiivinen tunne.

Opettajat keskittyvät vain oppilaisiin, eivät itseensä, vaikka ongelmatilanteessa heihin saattaa osua pahastikin.

– Isännän on huolehdittava, että rakenteet ovat kunnossa. Rakenteiden sisällä tärkeintä on yhteisö ja yhdessä tekeminen.

Luukkainen kaipaa opettajien ja etenkin esimiesten koulutukseen pysyviä turvallisuutta ja hyvinvointia koskevia kokonaisuuksia.

ILMOITUS

Alalle yhteinen toimintamalli

Työterveyslaitoksen vanhemman tutkijan Anna-Maria Teperin mukaan 2000-luvun kouluampumiset rikkoivat illuusion turvallisesta suomalaiskoulusta.

Hän on ollut mukana kehittämässä Työterveyslaitoksen ja Turun EduSafe-tutkimuksesta opetusalalle räätälöityä turvallisuuden hallinnan mallia.

Teperi uskoo, että toimintamallilla turvallisuuden hallinnasta tulee systemaattista, opetusalalla yhteisesti jaettua toimintaa.

– Turvallisuuden hallinta siirtyy yksilön harteilta yhteiseksi tekemiseksi, yhteisin välinen, Teperi toteaa.

Kaksivuotisessa tutkimuksessa perehdyttiin turvallisuuteen henkilöstön, työn ja työpaikan näkökulmasta. Oppilaiden turvallisuutta hanke koski Teperin mukaan vain välillisesti.

– On ollut tyypillistä, että opettajat keskittyvät vain oppilaisiin, eivät itseensä, vaikka ongelmatilanteessa heihin saattaa osua pahastikin.

Opettajien turvallisuus, toimintakyky ja jaksaminen ovat Teperin mielestä jääneet katveeseen.

Työn muutos lisää riskejä

Opetusalan turvallisuus näkyy Teperin mukaan monimutkaisena ilmiönä, joka kytkeytyy työn muutokseen. Opettajan työssä korostuvat tänä päivänä verkostot. Myös perheiden kärjistyneet tilanteet kuormittavat opettajia.

– Kouluissa kohdataan viikoittain rähinöintiä, väkivallalla uhkailua, tönimistä, läpsimistä ja tavaroiden heittelyä. Opettajat eivät useinkaan raportoi kohtaamistaan uhkatilanteista.

Teperi kertoo, että uhkatilanteissa korostuvat opettajien ja muun henkilökunnan psyykkinen vahvuus ja kyky kestää kuormitusta.

Työntekijää ei saa jättää yksin

Yliopiston työntekijöiden turvallisuustilanne on heikentynyt parin viime vuoden aikana.

– Työturvallisuutta ja -hyvinvointia heikentävät yleistynyt, arvaamaton ja aggressiivinen käytös sekä henkinen ja fyysinen väkivalta, kertoo Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun turvallisuushallinnon professori Sirpa Virta.

Hänen mukaansa yli puolet yliopistojen henkilöstöstä on kohdannut yllättävää ja arvaamatonta käytöstä. Runsas kolmannes on kohdannut uhkaamista ja uhkaavaa käytöstä.

Virta peräänkuuluttaa työnantajalta ja koko yliopistoyhteisöltä suojeluvastuuta ja keinoja yksilöön kohdistuvissa uhkatilanteissa.

– Ketään ei saa jättää yksin.