Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen arvostelee kuntien menettelyä kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamisessa.

Kunnat ovat ohjanneet työttömiä kuntouttavaan työtoimintaan työttömyyspäivärahan menetyksen uhalla. Kuntouttavaan työhön on patistettu työttömiä väärin perustein. Eduskunnan oikeusasiamies on saanut vuoden sisällä seitsemän kantelua kuntouttavasta työtoiminnasta.

Kunnat ovat patistaneet kuntouttavaan työtoimintaan, koska kunta maksaa sakkomaksuja pitkään työmarkkinatuella olevista työttömistä. Kuntouttavalla työllä on korvattu myös virka- ja työsuhteen töitä eli paikattu työntekijätarvetta.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen mukaan mikään näistä syistä ei riitä perusteeksi kuntouttavalle työtoiminnalle. Osallistumisella on tarkoitus parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.

Apulaisoikeusasiamies: Työttömän ohjaaminen kuntouttavaan työtoimintaan uhkaamalla työttömyysetuuden menettämisellä on vastioin hyvää hallintotapaa.

1 000 päivän työttömyys ei riittävä peruste

Eräs työtön oli ohjattu kuntouttavaan työtoimintaan, kun TE-toimistolla ei ollut tarjolla muutakaan ja työttömyys oli kestänyt yli 1 000 päivää.

ILMOITUS

– Sopivien julkisten työvoimapalvelujen puute ei ole riittävä peruste ohjata henkilö kuntouttavaan työtoimintaan, toteaa Pölönen.

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa. Työttömän aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta, jos TE-toimisto, kunta ja työtön yhdessä arvioivat, ettei työtön voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

– Vaikka työttömyys tai työmarkkinatuen maksaminen on jatkunut pitkään, se ei oikeuta päättelemään, että henkilöllä olisi työ- ja toimintakyvyn asettamia rajoituksia, toteaa Pölönen.

Uhkailu vastoin oikeusperiaatteita

Pölösen mukaan työttömän ohjaaminen kuntouttavaan työtoimintaan uhkaamalla työttömyyspäivärahan menettämisellä on hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden vastaista. Samoin työtöntä ei voi laittaa kuntouttavaan työtoimintaan, jos tarvetta ei yksinkertaisesti ole.

Yhdessä tapauksista sekä TE-toimisto että kaupunki ovat tehneet väärin perustein päätöksen kuntouttavasta työtoiminnasta. Sosiaali- ja terveysministeriö huomauttaa omassa lausunnossaan, että kuntia on infottu ettei pitkäaikainen työttömyys riitä perusteeksi kuntouttavaan työtoimintaan.