Lehtikuva/Jyrki Nikkilä

Vasemmistoliiton kansanedustaja jätti kirjallisen kysymyksen hallitukselle ilmastopolitiikasta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ihmettelee, miksi Suomessa ei keskustella enempää tuoreesta ilmastoraportista, jossa osoitetaan hallituksen toimien kasvattavan kasvihuonekaasupäästöjä. YK:n ilmastosopimuksen maaraportissa todetaan, että metsiä hakataan Suomessa kestämätöntä tahtia.

– Ilmastonmuutos on suurin tämänhetkinen globaali haaste, joka vaikuttaa kaikkien suomalaisten tulevaisuuteen. Silti hallitus ei ota sitä vakavissaan. Päinvastoin, tuoreiden lukujen valossa hallituksen ilmastopolitiikka kiihdyttää ilmastonmuutosta, Kontula sanoo tiedotteessaan.

Tämä johtuu siitä, että metsien hiilinielut pienenevät lisähakkuiden vuoksi. Raportin mukaan Suomen päästöt kasvavat vuoden 2015 tasosta 30 prosenttia vuoteen 2030, vaikka hallituksen esittämät ilmastopoliittiset lisätoimet otettaisiinkin käyttöön.

– Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin, joiden edellytys on, että Suomi saavuttaa vuoteen 2030 hiilineutraaliuden. Tämä on kuitenkin mahdollista saavuttaa vain siten, että päästöjä pystytään laskemaan ja hiilinieluja samaan aikaan kasvattamaan. Nyt suunta on väärä, Kontula tiivistää.

Kontula huomauttaa, että Suomen vastuu ilmastonmuutoksen hillinnässä on erityisen suuri, koska suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailmanlaajuisesti vertailtuna hyvin korkea.

ILMOITUS

– Lisäksi ilmastonmuutoksen seurauksien arvellaan vaikuttavan Suomessa keskimääräistä enemmän, joten kysymys koskettaa jokaista suomalaista nyt ja tulevaisuudessa. Suomen tulisikin pikemminkin ylittää kuin saavuttaa Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet, eikä suinkaan lintsata niistä.

Kontula jätti torstaina aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

– Milloin hallitus aikoo muuttaa ilmastopolitiikkansa vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita?, Kontula kysyy.