LEHTIKUVA

Hallituksen ilmastopolitiikka kasvattaa rajusti päästöjä.

Hiilinielujen pieneneminen johtaa ilmakehään päätyvien kasvihuonekaasujen merkittävään kasvuun ja hautaa alleen kaikkien muiden sektoreiden tuottamat päästövähennykset.

Suomen YK:n ilmastosopimuksen maaraportin mukaan kasvihuonekaasujen lisääntymisen aiheuttavat metsien lisähakkuut. Hallituksen mukaan metsien hiilinieluja on mahdollista väliaikaisesti heikentää, koska metsien kasvu vuoden 2030 jälkeen korvaisi hiilinielun heikkenemisen.

Suomen ilmastopaneeli kuitenkin toteaa, että metsien käytön lisääminen pienentää metsien hiilinielua vuosikymmeniksi suhteessa tilanteeseen, jossa hakkuita ei lisätä.

Päästöt tulevat nykyisillä politiikkatoimilla kasvamaan lähes 15 000 kilotonnia eli 50 prosenttia vuoden 2015 tasosta.

Hallituksen suunnittelemalla noin 80 miljoonan kuution hakkuutasolla metsätalousmaan puuston kokonaistilavuus pienenee ainakin vuoteen 2070 asti verrattuna siihen, jos hakkuut säilytettäisiin alemmalla tasolla.

Tämä johtaa hyvin todennäköisesti myös metsien hiilinielujen pienenemiseen jopa tämän vuosisadan loppuun asti, arvioidaan BIOS-tutkimusyksikön tiedotteessa.

ILMOITUS

Hiilinielujen heikkeneminen este päästövähennyksille

Vuonna 2030 päästöjen arvioidaan olevan 44 272 kilotonnia hiilidioksidia vastaavalla tasolla. Päästöt tulevat nykyisillä politiikkatoimilla kasvamaan lähes 15 000 kilotonnia eli 50 prosenttia vuoden 2015 tasosta.

Raportin mukaan hiilinielut pienenevät voimakkaasti. Vuonna 2015 hiilinielut olivat 26 000 kilotonnia hiilidioksidia vastaavalla tasolla ja 2030 niiden arvioidaan olevan tasolla 4 200 kilotonnia hiilidioksidia vastaavalla tasolla.

Nielujen koon määrittämiseen liittyvät epävarmuustekijät huomioidenkin on selvää, että metsänielujen pieneneminen mitätöi muilla aloilla saavutetut päästövähennykset.

Vaikka kaikki hallituksen esittämät lisätoimet otettaisiin käyttöön, päästöt kasvavat raportin mukaan silti 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 tasosta.

Myös kahden aikaisemman ilmastosopimuksen kaksivuotisraportin sekä hallituksen energia- ja ilmastostrategian vaikutusarvioinnin luvut kertovat, että hiilinielujen huomattava heikkeneminen vie edellytykset päästövähennysten saavuttamiselta.

Ilmasto lämpenee vauhdilla nielujen pienentyessä

Nielujen pieneneminen johtuu eri biotaloussektoreiden, muun muassa sellun ja biopolttoaineiden valmistuksen, raaka-aineiden tarpeiden kasvusta.

Erityisesti puun käyttöä lisäävän bioenergian ilmastohaitat ovat moninkertaiset hyötyihin nähden vuoteen 2030 mennessä, ja hyvin suurella todennäköisyydellä myös vuosikymmeniä sen jälkeen.

Julkista keskustelua seuratessa on erittäin tärkeää tunnistaa, minkä sektorin päästövähennyksistä milloinkin puhutaan. Osalla sektoreista päästöt voivat vähentyä huomattavastikin, samalla kun toisten sektoreiden päästöjen kasvu tai nielujen pieneneminen voi haudata alleen saavutetut vähennykset, huomautetaan BIOS-tutkimusyksiköstä.

Suomi on sitoutunut ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen selvästi alle kahden asteen turvarajan. Mikäli ilmastopäästöt todellisuudessa jatkuvasti kasvavat niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa nykyisten suunnitelmien mukaisesti, ilmasto lämpenee globaalisti yli kolme astetta ja Suomessa yli kuusi astetta vuosisadan loppuun mennessä.