Lehtikuva/Mikko Stig

Vasemmistoliitto esittää

• Säädetään laki minimipalkasta ja kriminalisoidaan alipalkkaus.

•Luovutaan byrokraattisesta aktiivimallista ja työvoimapoliittisista karensseista.

•Yhtenäistetään perusturva ja nostetaan sen tasoa.

•Turvataan kaikille oikeus jatkuvaan oppimiseen. Lisätään esimerkiksi aikuiskoulutusta ja ammatillista työvoimakoulutusta.

•Korotetaan opintotukea.

•Nostetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta (TKI).

•Taataan jokaiselle oikeus päästä maksuttomaan lääkärihoitoon viikossa.

– Seuraavissa vaaleissa päätetään, haluammeko jatkaa leikkausten linjalla vai luommeko hyvinvointia panostamalla osaamiseen, korostaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Vasemmistoliiton mukaan eriarvoistuminen uhkaa murroksen keskellä karata käsistä, ellei sen torjumiseen keskitytä erityisellä tarmolla.

Keskiviikkona julkaisemassaan tulevaisuusohjelmassa puolue tavoittelee tasa-arvoa säätämällä lain minimipalkasta, luopumalla työvoimapoliittisista karensseista ja ottamalla askelia kohden perustuloa. Puolue haluaa kriminalisoida alipalkkauksen.

– Tämän hallituskauden aikana suomalaiset ovat jakautuneet yhä enemmän niihin, joilla menee hyvin ja toisiin, jotka tippuvat kelkasta. Ensi hallituskaudella tarvitaan päättäväisyyttä, jotta saamme korjattua Sipilän hallituksen virheet, sanoo puolueen puheenjohtaja Li Andersson.

Tutkimus- ja koulutusrahoituksen taso nousuun

Puolue korostaa myös koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä eriarvoisuuden ehkäisemisessä ja asettaa tavoitteekseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen (TKI) nostamisen viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta seuraavien kahden hallituskauden aikana.

– Suomi on nyt suurten ratkaisujen edessä. Seuraavissa vaaleissa päätetään, haluammeko jatkaa leikkausten linjalla vai luommeko hyvinvointia panostamalla osaamiseen, Andersson korostaa.

Digitaaliset teknologiat muokkaavat arkea

Tehdään yhdessä inhimillinen Suomi -ohjelmassa esitetään konkreettisia muutosesityksiä tavoitteena oikeudenmukaisempi Suomi. Ohjelmassa visioidaan hallitusohjelmaa vasemmistoliiton näkökulmasta. Varsinainen hallitusohjelma hyväksytään puoluevaltuustossa myöhemmin syksyllä.

Anderssonin mukaan Suomi on ennennäkemättömän laajojen murrosten edessä. Nopeaa muutosta aiheuttavat erityisesti teknologinen kehitys, kansainvälinen kilpailu ja ilmastonmuutos.

– Työpaikan pysyvyyteen ei voi enää luottaa samassa määrin kuin ennen. Digitaaliset teknologiat ovat todella muokanneet arkea ja työnkuvia. Nyt on yhteisen tulevaisuutemme kannalta elintärkeää panostaa suomalaisten osaamiseen, Andersson sanoo.

Kohti elinikäisen oppimisen rahoitusjärjestelmää

Vasemmistoliitto vauhdittaisi oppimista esimerkiksi luomalla elinikäisen oppimisen rahoitusjärjestelmän, joka helpottaisi sekä työntekijöiden että työnhakijoiden kouluttautumista työnkuvien muuttuessa.

Ilmastonmuutos voidaan Anderssonin mukaan torjua luoden samalla oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Tulevaisuusohjelmassaan puolue leikkaisi ympäristölle haitallisia verotukia 500 miljoonan euron edestä ja käyttäisi varat eriarvoistumisen pysäyttämiseen.

– Helteinen sinileväkesä on tuonut kiihtyvän ilmastonmuutoksen kotirannoillemme. Meidän tavoitteemme on pysäyttää ilmastonmuutos ja luoda samalla tasa-arvoisempaa maailmaa, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto esittää

• Säädetään laki minimipalkasta ja kriminalisoidaan alipalkkaus.

•Luovutaan byrokraattisesta aktiivimallista ja työvoimapoliittisista karensseista.

•Yhtenäistetään perusturva ja nostetaan sen tasoa.

•Turvataan kaikille oikeus jatkuvaan oppimiseen. Lisätään esimerkiksi aikuiskoulutusta ja ammatillista työvoimakoulutusta.

•Korotetaan opintotukea.

•Nostetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta (TKI).

•Taataan jokaiselle oikeus päästä maksuttomaan lääkärihoitoon viikossa.