Jarno Mela

Vasemmistonuoret pitää hallituksen perusteita irtisanomissuojan heikennyksille kestämättöminä.

Vasemmistonuoret vaatii hallitusta luopumaan työsopimuslain muutosesityksestä, jossa yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä kevennettäisiin.

– On hävytöntä, kuinka hallitus perustelee heikennyksiään sillä, ettei voi elää jatkuvasti kädet tulevien sukupolvien taskussa. Tämä puhuu karua kieltä siitä kuinka kaukana hallitus on nuorten työelämän todellisuudesta, sanoo Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan.

Vasemmistonuorten mukaan Juha Sipilän hallitus on jo tehnyt liikaa päätöksiä, jotka lisäävät työelämän ja toimeentulon epävarmuutta. Näistä esimerkkeinä kilpailukykysopimus ja aktiivimalli.

Irtisanomisperusteiden löyhentämiseen sisältyy mielivallan riski.

– Olemme pätkätöiden, nuorisotyöttömyyden, ilmaisten harjoitteluiden, nollatuntisopimusten ja epävarmuuden keskellä elävä sukupolvi. Silti hallitus vain systemaattisesti lisää tätä epävarmuutta kohdistamalla kurinpitotoimensa tällä tavalla, Zidan kuvailee.

Hallituksen uusi muutosesitys koskisi 20 henkeä tai vähemmän työllistäviä yrityksiä. Pienissä yrityksissä työskentelee yli kolmannes palkansaajista ja muutosesitys koskisi valtaosaa eli yli 90 prosenttia maan noin 350 000 yrityksestä.

ILMOITUS

Hallituksen perustelut ontuvat

Irtisanomissuojan heikentämistä on perusteltu myönteisillä työllisyysvaikutuksilla.

Vasemmistonuoret pitää esityksen perusteluja ontuvina. Sekä työnantajia että palkansaajia lähellä olevat tutkimuslaitokset ovat todenneet, että vaikutukset työllisyyteen jäävät todennäköisesti pieniksi.

Hallituksen kaavailema uudistus myös asettaisi työntekijät eriarvoiseen asemaan työnantajan koon mukaan.

Uudistuksen myötä pienissä yrityksissä irtisanomisperusteena pidettäisiin jatkossa nykyistä vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä ja rikkomista tai epäasiallista käyttäytymistä.

– Päätöstä on perusteltu heikoin esimerkein huonoista työntekijöistä, joista pienten yritysten on vaikea päästä eroon. Joillekin työnantajille huono työntekijä on se, joka tietää oikeutensa. Irtisanomisperusteiden löyhentämiseen sisältyy selvä mielivallan riski, sanoo Zidan.

Vasemmistonuoret huomauttaa, että nykyisellään myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus varmistua työntekijästä työsopimuslaissa määriteltyjen koeaikojen puitteissa.

Sen enimmäispituutta Sipilän hallitus on jo pidentänyt kuuteen kuukauteen.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!