Elsa Vihmari-Henttonen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola esittää pikaisesti vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista.

– Vanhusasiavaltuutettu voi olla henkilö, joka toiminnallaan kykenee saamaan muutosta yhteiskunnalliseen ajatteluun. Vanhusten elämän pitää olla monista taudeista ja toimintakykyä heikentävistä tilanteista huolimatta oikeaa elämää loppuun asti, Paavola muistuttaa.

Paavola muistuttaa, selvitykset kertovat hoitajien huolesta hoidon laadusta ja omasta jaksamisestaan.

Selvitykset kertovat hoitajien huolesta vanhusten hoidon laadusta ja omasta jaksamisesta.

– Liitto saa päivittäin viestiä jäseniltään, että tilanteelle on viipymättä tehtävä jotakin. Monelta on usko mennyt.

Hän muistuttaa, että SuPerin kotihoidon selvityksen (2018) mukaan työntekijöistä vain 19 prosenttia kokee, että hoito- ja palvelusuunnitelmat toteutuvat hyvin. Työnantajat rikkovat lakien määräyksiä laadukkaasta hoidosta. Työnantajat eivät myöskään puutu Työturvallisuuslain mukaisesti työntekijöiden haitalliseen kuormitukseen.

– Henkilökuntaa on liian vähän ja tästä johtuen hoidon laatu laskee. Kiire on pahin ongelma.