Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat turvapaikanhakijat ovat heikoimmilla.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) ilmoitus teettää ulkoinen selvitys Maahanmuuttoviraston toiminnasta ilahduttaa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson piti ministerin viime perjantain viestiä tervetulleena.

”Toivottavasti hallitus on valmis myös korjaamaan oikeusapuun tehdyt heikennykset sekä huolehtimaan palautuskiellon ja ihmisoikeuksien toteutumisesta kaikessa viranomaistoiminnassa”, kirjoittaa Andersson tviitissään.

Hallitus on heikentänyt turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, ja monin tavoin kiristänyt vuoden 2015 jälkeen maahanmuuttopolitiikkaa. Mykkäsen lupaama selvitys kohdistuu prosessiin, jossa turvapaikanhakijan asiaa käsitellään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ennakoi, että turvapaikanhakijoiden palautukset vaikeutuvat entisestään.

Monet tahot ovat vaatineet, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautusten keskeyttämistä. Mykkänen pitää blogikirjoituksessaan vaatimuksia palautusten keskeyttämisestä ”kohtuuttomina väitteinä ja vaatimuksina”.

”Miten vaarallinen on liian vaarallinen”

ILMOITUS

Mykkäsen mukaan on vaikeaa ratkaista se, ”miten vaarallinen on liian vaarallinen”. Mykkäsen mukaan Afganistanissa ja Irakissa osa alueista on määritelty liian vaaralliseksi, että ketään voitaisiin sinne palauttaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu – monien muiden joukossa – on vaatinut palautusten lopettamista kokonaan Afganistaniin. Eduskunnalle antamassaan yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa todetaan Afganistanin olosuhteiden vaarantavan palautettavien henkilöiden turvallisuuden.

”Palautuksista olisi perusteltua pitäytyä, ja Maahanmuuttoviraston tulisi myöntää turvapaikanhakijoille määräaikaiset oleskeluluvat”, sanotaan kertomuksessa.

Mykkänen puolustaa maa-arviointikäytäntöä sillä, että ainahan ”virheen sattuessa valituksen käsittelevä tuomioistuin ei ole sidottu Maahanmuuttoviraston maatietoon”. Syyria on todettu vaaralliseksi maaksi eikä sinne palauteta tällä hetkellä.

Migri ilmoitti Twitterissä tänään jäädyttäneensä päätösten tekemisen afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden hakemuksiin. Migrissä arvioidaan UNHCR:n tuoretta linjausta Afganistanista.

Migrissä on todella selvitettävää

Mykkänen teetti sisäisen selvityksen Migrin toiminnasta, josta nousi 30 korjattavaa kohtaa. Ministeri vakuuttaa, että näitä ollaan korjaamassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun raportin mukaan turvapaikanhakijoita on kohdeltu Suomessa tavalla, joka uhkaa oikeusvaltion periaatteita. Lakeja ja käytäntöjä on tiukennettu, minkä seurauksena turvapaikanhakijan näyttötaakkaa ”on nostettu hyvin korkeaksi”.

Kansainvälisen suojelun hyväksyminen turvapaikkaperusteena on vähentynyt radikaalisti vuodesta 2015 lähtien viime vuoteen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vaatiikin, että Suomessa tulisi tehdä laajempi tutkimus, joka kattaisi eri hakemus- sekä valitusvaiheet. Suomeen on luotu tilanne, jossa oikeusturva on turvapaikanhakijoilla muita ihmisiä huomattavasti heikompi.

Palautukset synnyttävät kohtuuttomuutta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ennakoi, että turvapaikanhakijoiden palautukset vaikeutuvat entisestään sekä palautettavan henkilön itsensä kannalta että vastustavan kansalaismielipiteen vuoksi.

Epäilyt oikeusturvan riittämättömyydestä ja tehdyt tiukennukset lakeihin kyseenalaistavat palautusten oikeutusta. Myös yhdenvertaisuusvaltuutetun tietoon on tullut kohtuuttomia palautustilanteita.

Hän nostaa esiin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat hakijat, joiden asemaa ei ole tunnistettu lainkaan tai vasta käsittelyn jo kestettyä. Hakijat eivät ole tienneet oikeuksistaan eikä hakuprosessin merkitystä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kohdannut useita tällaisessa tilanteessa olevia ihmisiä. Myös perheiden yhdistäminen ja alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohtelu on Suomessa erittäin ongelmallista, jopa kansainvälisistä sopimuksista piittaamatonta.

Maa-arviointien huomioon ottamista vahvistettava

Mykkänen puolustaa turvapaikanhakukäytäntöjä sillä, että ”täydellistä ei saa”. Kukaan ei varmaan odotakaan täydellistä, mutta ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamista kyllä odotetaan.

On täysin kestämätön väite, että puolivuosittain tehtävät maa-arviot riittäisivät kriisimaissa, kuten Afganistanissa ja Irakissa. Jatkuvan seurannan pitäisi johtaa myös johtopäätöksiin.

Mykkäsen lupaus tiivistää maa-arvioinneissa vuoropuhelua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja muiden järjestöjen kanssa on hyvä asia. Suomi on palauttanut turvapaikanhakijoita muun muassa paikkoihin, joihin palautettavalla ei ole mitään siteitä.

Juttua täydennetty 4.9. klo 13.28. Migrin ilmoituksen pohjalta. Migri ei tee päätöksiä afganistanilaisten jättämiin turvapaikkahakemuksiin toistaiseksi.