Lehtikuva/Emmi Korhonen

Unettomuushäiriössä oireita on ollut vähintään kolme kertaa viikossa, ja näin on jatkunut vähintään kuukauden ajan.

Työterveyslaitoksen erikoispsykologin Heli Järnefeltin mukaan suomalaisilla työikäisillä on aika paljon univaikeuksia, vaikka suurin osa nukkuu hyvin.

– Suomalaisista työikäisistä 30–40 prosenttia kärsii univaikeuksista. Luvussa ovat mukana myös sellaiset, jotka kärsivät univaikeuksista vain kerran viikossa tai kahdessa.

Yli 70 prosenttia työikäisistä suomalaisista nukkuu hyvin tai melko hyvin. Järnefeltin mukaan kansainvälisesti luvut ovat aika samankaltaisia.

Yli 70 prosenttia työikäisistä suomalaisista nukkuu hyvin tai melko hyvin.

Monisyinen ongelma

– Noin kymmentä prosenttia vaivaa ns. häiriötasoinen unettomuus eli heillä voidaan diagnosoida unettomuushäiriö. Heillä oireita on ollut vähintään kolme kertaa viikossa, ja näin on jatkunut vähintään kuukauden ajan.

Paha unettomuushäiriö saattaa vaikuttaa myös työkykyyn.

ILMOITUS

Tästä porukasta noin puolella on myös muita sairauksia, jotka ainakin osittain liittyvät unettomuuteen.

– Myös huonompi taloudellinen tilanne tai työttömyys on riskitekijä. Kaikki stressitekijät lisäävät unettomuuden todennäköisyyttä.

Samalla tavalla kuin sairaudet myös unen häiriöherkkyys lisääntyy iän myötä.

Järnefelt kertoo, että naisilla on enemmän merkittäviä uniongelmia kuin miehillä.

– Kaksi kolmesta, joilla on merkittäviä univaikeuksia, on naisia. Unettomuus vaivaa naisia varsinkin vaihdevuosien jälkeen.

Tilapäinen unettomuus lisääntynyt

Vaikka uniongelmien määrä on pysynyt melko samanlaisena, tilapäisen unettomuuden oireet ovat lisääntyneet.

– Vaikeuksia voi olla tilapäisesti heilläkin, joilla muuten on univaikeuksia vain ajoittain, vaikka diagnoosikriteerit eivät täytykään, Järnefelt kertoo.

Tällaisten ihmisten määrä on lisääntynyt 1970-luvulta lähtien.

– Kukaan ei tiedä, mistä tämä tarkalleen johtuu. On arveltu, että esimerkiksi viimeisten kymmenen vuoden aikana erilaisten sähköisten medialaitteiden käyttö saattaa altistaa univaikeuksille.

Myös työn vaatimustason lisääntyminen voi Järnefeltin mukaan lisätä uniongelmia.

Kannattaa hakea apua

Lääkkeettömiä hoitomenetelmiä tutkinut Heli Järnefelt kehottaa hakemaan apua, jos unettomuus vaivaa.

– Apua tarvitsee, jos kokee, ettei pärjää univaikeuksien kanssa itsekseen. Onneksi terveydenhuollossa ja työterveyshuollossa on nykyisin aiempaa laajemmin tarjolla apua uniongelmiin.

– Ensisijaisesti hoidon pitäisi olla lääkkeetöntä, mutta joissakin tilanteissa lääkehoitokin voi tulla tilapäisesti kyseeseen.