Jarmo Lintunen

Kuntien työntekijöillä on satojen tai jopa tuhansien palkkasaatavat, koska palkkaa on pienennetty perusteettomasti.

Kaksi viikkoa sitten putkahti julkisuuteen, että kunnat ovat maksaneet liian vähän palkkaa osalle työntekijöistä. Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas kertoi tuolloin A-studiossa väärin palkkaa saaneiden määrän yllättäneen.

Suomen kuntia saattaa odottaa jopa 20 miljoonan euron lasku väärin tulkitun työehtosopimuksen takia. Työntekijöiltä on alennettu muodollisen pätevyyden puuttumisesta palkkaa. Työnantaja on maksanut palkkaa vastoin työehtosopimusta.

Palkkasaatavan suuruus riippuu epäpätevyysalennuksen koosta

Virheiden selvittäminen on edelleen käynnissä JHL:n luottamusmiesten toimesta laajasti ympäri maata.

Lähi- ja perushoitajia edustavan Superin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen arvioi asian tultua julki elokuussa, että työsuhteet ovat olleet hyvin eri mittaisia. Osa on tehnyt kuukausia, osa vuosia.

Tänään Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine arvioi oman liittonsa tilannetta:

ILMOITUS

– Selvitettäviä palkanalennustapauksia on jäsentemme osalta tuhansia. Saatavat ovat tyypillisesti satoja – jopa tuhansia euroja työntekijää kohden. Saatavien suuruus riippuu epäpätevyysalennuksen suuruudesta ja siitä, kuinka kauan se on ehtinyt olla voimassa.

Työnantajalla velvollisuus tarkistaa palkat

Kuntatyönantajien keskusjärjestö Kuntatyönantajat on suositellut, että kunnat maksavat palkat takautuvasti työntekijöille. Käytännössä työntekijät ovat joutuneet itse hakemaan korjausta.

Vielä työnantajien keskusjärjestön kehotuksen jälkeenkin esimerkiksi eräässä helsinkiläisessä päiväkodissa työntekijöitä kehotettiin ottamaan yhteyttä liittoon, jos he kuuluvat liittoon. Liittoon kuulumattomien työntekijöiden palkankorjauksen päiväkodin johtaja kertoi hoitavansa.

JHL vaatii, että kuntatyönantajien on oma-aloitteisesti korjattava KVTES:n piirissä olevien henkilöiden virheellisesti alennetut palkat. Tarkistus tulee tehdä heti eikä odottaa, että työntekijä vaatii tarkastamaan palkkansa.

– Työnantajilla on tiedot tehdyistä alennuksista ja ne on käytävä läpi yhdessä luottamusmiesten kanssa.

Selvittely etenee nihkeästi

JHL:n luottamusmiehiltään saamien viestien perusteella monilla työpaikoilla epäpätevyysalennusten selvittäminen ja korjaaminen on edennyt verkkaisesti ja perustunut vain kunkin työntekijän vaatimukseen.

– Palkanmaksun oikeellisuus ja virheellisten palkkojen korjaaminen on keskeisesti työnantajan vastuulla oleva asia, vaatii Niemi-Laine.

JHL on ohjeistanut jäseniään tarkistamaan palkkausperusteensa kun kävi ilmi, että kunnissa ja kuntayhtymissä on edelleen tehty epäpätevyysalennuksia, vaikka työntekijän työtehtävät ovat samat kuin muilla työntekijöillä. Työehtosopimuksen mukaan alentamismahdollisuus poistui jo vuonna 2012.

Kuntatyönantajat KT on kirjelmöinyt kuntiin alennusten korjaamisesta jo keväällä ja vielä uudelleen elokuun lopussa.