Lehtikuva/Roni Rekomaa

On helppo vaatia verojen alentamista. Monet ilahtuisivat, jos palkasta jäisi verotuksen jälkeen nykyistä enemmän käteen. Ja harva haluaa veroja ylipäätään korotettavan. Ei ainakaan silloin, jos verotuksen kiristyminen koskee häntä itseään tai sitä veronmaksajaryhmää, johon itse kuuluu.

Verojen leikkauksista puhujia voi hyvällä syyllä kutsua veropopulisteiksi. Nykyisenlainen yhteiskunta vaatii toimiakseen melkoisen määrän tuloja, ja niitä saadaan verottamalla. Veropopulistit hyvin harvoin kertovat, mistä valtion menoista pitää luopua veroalen toteuttamiseksi.

Vaatimus verojen alentamisesta on myös harhaanjohtava, jos se kohdistuu vain yhteen verotuksen kohteeseen, vaikkapa palkan verottamiseen. Palkkaverotuottojen vähentyminen on helposti korvattavissa muita veroja korottamalla. Usein korvaavana on ollut arvonlisävero, jota moni ei edes koe oikeaksi veroksi. Tai sitten verotuottojen alentuessa leikataan valtion kuluja. Nykyinen hallitus on vähentänyt koulutukseen käytettäviä varoja ja nostanut mm. potilaan maksettavaksi tulevan taksimatkan omakustannusosuutta säästääkseen terveydenhuollosta.

”Verojen leikkauksista puhujia voi hyvällä syyllä kutsua veropopulisteiksi.”

Tiedämme veronmaksajien suurimman ryhmän koostuvan pieni- ja keskituloisista. Tähän mennessä tehdyt veronalennukset ja indeksitarkistukset ovat hyödyttäneet enemmän suurituloisia, ja verotuksen painopiste on siirtynyt niille, joiden maksukyky on heikompi.

Pienituloisten kannalta kaikkein vaikuttavin vero on arvonlisävero, jota he maksavat yhtä suuren osuuden jokaisesta ostoksestaan kuin suurituloisetkin. Jos lasketaan yhteen pienituloisten tuloistaan maksama vero sekä heidän ravintokuluistaan yms. maksamansa arvonlisäverot ja verrataan summaa heidän bruttotuloihinsa, saadaan se prosentti, jonka he todellisuudessa maksavat tuloistaan veroa. Verrattaessa sitä suurituloisten vastaavaan, niin taitaa olla juuri päinvastoin kuin yleensä väitetään. Suurituloisten verokanta kokonaistuloihin nähden on useimmiten suhteellisesti pienempi kuin pienituloisilla.

Se, että suurituloinen yleensä maksaa euromääräisesti enemmän veroja, ei oikeuta pienituloisten epäoikeudenmukaista verokohtelua. Johtopäätöksenä voi sanoa tuloveroalennusten vaatimisen tarkoittavan verotuksen painopisteen siirtämistä pienituloisille.

Markku J. Kekäläinen
Espoo