Lehtikuva/Jari Lam

Moni epäilee syyskuun alussa voimaan tulevan varhaiskasvatuslain toimivuutta. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen laadun paraneminen. Sen pelätään heikentävän lasten oikeuksia varhaiskasvatukseen sekä lastenhoitajien ja sosionomien työllistymistä.

Julkisten hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine luonnehtikin lakia sudeksi jo syntyessään kesällä heti lain hyväksymisen jälkeen.

JHL:n tulkinta oli, että myös lapsen etu on unohdettu ja laki ei korjaa lapsen edun kannalta olennaisia asioita. Niemi-Laine vaatikin tuolloin, että seuraavan hallituksen on avattava nyt hyväksytty laki ja muokattava sitä lapsen parhaaksi.

Talentia muistuttaa: Lastentarhanopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävissä jatkaa nykyinen henkilöstö yhtä kelpoisina kuin ennenkin.

Hallitus perusteli muutosta sillä, että henkilöstön koulutustaso nousee ja tehtävänimikkeitä selkiytetään Lastentarhanopettajista tulee varhaiskasvatuksen opettajia. Varhaiskasvatuksen opettajilla on oltava yliopistokoulutus.

Päiväkodeissa on tarkoitus rakentaa moniammatillisia tiimejä, joissa on varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia.

ILMOITUS

Hallituksen linjauksen mukaisesti päiväkodeissa olisi vuonna 2030 vähintään kahdella kolmasosalla yliopistokoulutetun varhaiskasvatuksen opettajan tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosionomin kelpoisuus ja puolella tulisi olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Talentia vaatii työnantajilta tarkkuutta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia ry muistuttaa, ettei tehtävänkuvia ja nimikkeitä pidä muuttaa hätiköidysti uuden varhaiskasvatuslain mukaan. Lastentarhanopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävissä jatkaa nykyinen henkilöstö yhtä kelpoisina kuin ennenkin. Lain voimaantulo ei edellytä uusien tehtävänimikkeiden käyttöönottoa.

– Sosionomi uutena ammattina ja tehtävänä vaatii yhteistyötä AMK-verkoston ja työnantajien kanssa koulutuksen ja tehtäväsisältöjen kehittämiseksi työelämän tarpeisiin varhaiskasvatuksessa, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

Talentia huomauttaakin, että jos lastentarhanopettajat muutetaan nimikkeiltään varhaiskasvatuksen opettajiksi, myös lastentarhanopettajakelpoiset sosionomit ovat tällöin varhaiskasvatuksen opettajia.

Sosionomien kelpoisuus palautettava

Työsuhteen ehdot säilyvät entisellään niin sosionomi- kuin kandidaattitaustaisilla opettajilla. Kunnat ovat jo hakeneet virheellisin perustein työntekijöitä.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että työnantajat ovat korjanneet virheellisiä rekrytointi-ilmoituksia uuden varhaiskasvatuslain siirtymäsäännösten mukaisiksi, kommentoi Marjo Varsa, Talentian ammattiasioiden päällikkö.

JHL:n tapaan Talentiakaan ei ole tyytyväinen varhaiskasvatuslakiin. Järjestön tavoitteena on, että sosionomien kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään palautetaan seuraavan hallituksen toimesta.

– Korkeakoulutettujen, varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien ammattitaidon täysi hyödyntäminen on entistäkin tärkeämpää nyt, kun esiopetusta laajennetaan entistä isommalle joukolle lapsia, sanoo Ristimäki.

Lapsen oikeudet määritelty liian hatarasti

OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan kunnissa täytyy heti tarttua toimeen, jotta lain vaatimukset eivät pääse yllättämään. Luukkainen muistuttaa, että kunnilla on nyt suuri mahdollisuus ottaa osaaminen parhaaseen käyttöön.

OAJ:n kanta uuteen varhaiskasvatuslakiin onkin monin tavoin eri linjoilla kuin JHL:n ja Talentian. Luukkaisen mukaan kuntien kannattaa palkata yliopistokoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia eläkkeelle siirtyvien tai muutoin pois lähtevien tilalle ja ottaa uudet nimikkeet viipymättä käyttöön.

– Vaikka rekrytointi ei heti onnistuisikaan, mittavien koulutusmäärien lisäysten myötä tilanne paranee koko ajan, Luukkainen uskoo.

Viime aikoina on suurin otsikoin kerrottu muun muassa Helsingin varhaiskasvatuksen henkilöstövajeesta.

Myöskään OAJ ei ole täysin tyytyväinen uuteen lakiin, ja siihen jäi OAJ:n mielestä vielä korjattavaa.

– Siitä puuttuu edelleen muun muassa riittävät säännökset lapsen oikeudesta oppimisen, kasvamisen ja kehittymisen tukeen, todetaan OAJ:n tiedotteessa.