Lauri Hannus

Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä ja muutosvaiheessa asiakas voi jopa pudota täysin palvelujen piiristä.

EHYT ry:n päihdeasiamiestoiminnan teettämän selvityksen mukaan asiakkailla on vaikeuksia saada tietoa päihdepalveluista. Tieto voi olla ristiriitaista tai puutteellista. Selvityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät eivät välttämättä tiedä paljoakaan päihdepalveluista.

– Asiakkaan pitäisi saada riittävästi tietoa esimerkiksi terveyskeskuslääkäriltä erilaisista päihdepalveluista. Miten häntä voi esimerkiksi ohjata eteenpäin, jos ei itsekään oikein tunne alueen palveluita, kysyy selvityksen tehnyt tutkija Heidi Poikonen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta.

Työntekijän tiedot voivat olla myös ristiriitaisia suhteessa organisaation viestintään. Informaation kulun ongelmat heikentävät päihdeasiakkaan itsemääräämisoikeutta.

Asiakkaan pitäisi saada riittävästi tietoa terveyskeskuslääkäriltä erilaisista päihdepalveluista.

– Asiakas ei voi tehdä valintoja ja päätöksiä, mikäli hänellä ei ole riittävästi faktatietoa. Hän tarvitsee myös tietoa päätösten seuraamuksista, Poikonen toteaa.

Muutoksilla selitellään heikkoa tietoa

Poikosen mukaan eri toimialojen, kuten esimerkiksi vaikkapa vanhuspalveluiden, eriytyminen ja siiloutuminen voivat vaikuttaa siihen, että asiakkaan oikeudet eivät toteudu ja palveluita ei löydetä tai niihin ei päästä.

ILMOITUS

– Palveluiden välillä tulisi käydä jatkuvaa dialogia.

Myös internetsivujen käytettävyydessä oli merkittäviä vaihteluja selvityksessä mukana olleilla alueilla. Puutteita selitettiin muun muassa organisaatiomuutoksilla ja muilla uudistuksilla, kuten soten odotuksella.

EHYT ry:n päihdeasiamiestoiminnan teettämässä selvityksessä tavoitteena oli selvittää sitä, miten hyvin peruspalveluissa tunnetaan alueen päihdepalveluita ja asiakkaan oikeusturvaa sekä oikeudellista asemaa. Selvitykseen valittiin järjestämistavoiltaan ja -olosuhteiltaan erilaisia alueita ympäri Suomen.