PAM

PAM: Hallitus on leikannut paljon – jatkaa samalla linjalla.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on huolissaan siitä, että kuluvalla hallituskaudella tehdyt leikkaukset jäävät pysyviksi.

Se toteaa kommentoidessaan keskiviikkona päättyneen hallituksen budjettiriihen antia, että mikäli aiempia leikkauksia ei kompensoida tulevalla hallituskaudella, on riskinä, että eriarvoisuus jatkaa kasvamistaan.

– Budjettiriihessä on esitelty hyvän taloustilanteen vuoksi pieniä lisäyksiä sinne ja tänne, mutta nopeasti tuntuu unohtuneen, että esimerkiksi pelkästään ammatillisesta koulutuksesta on leikattu hallituskaudella yli 200 miljoonaa euroa, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin toteaa.

On riskinä, että eriarvoisuus jatkaa kasvamistaan.

Hän arvioi, että nyt tuleva, jo jo kevään kehysriihessä luvattu 15 miljoonaa euroa lisärahoitusta ammatilliseen koulutukseen on pientä.

Pitkä lista leikkauksista

Selin muistuttaa, että Sipilän hallitus on kuluneella vaalikaudella leikannut järjestelmällisesti julkisista palveluista ja ammatillisesta koulutuksesta.

ILMOITUS

PAM listaa, että ammatillisen koulutuksen lisäksi hallitus on leikannut ansiosidonnaisen päivärahan kestosta, vaikeuttanut työttömien asemaa aktiivimallilla ja vaarantanut heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa indeksijäädytyksillä.

– Olemme myös pettyneitä siihen, että hallitus ei vetänyt pois alle 20 hengen yritysten irtisanomissuojan heikentämistä. Hallitus on jo pidentänyt koeaikaa, lyhentänyt yritysten takaisinottovelvollisuutta sekä lisännyt pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia. Irtisanomissuojan heikentäminen eriarvoistaa erikokoisissa yrityksissä työskenteleviä ja sen vaikuttavuudesta työllisyyteen ei ole näyttöä, Selin luettelee.

PAM pitää hyvinä kuitenkin verotusratkaisuista perus- ja työtulovähennyksen korottamista. Se arvioi niiden parantavan työllisyyttä.

Työnantajapuoli kiittää

Palvelualojen työnantajat PALTA ry sen sijaan kiittää hallitusta:

– Hallituksen panostukset osaamiseen ja tulevaisuuden kasvuun vaikuttavia, Palta arvioi.

Palta on tyytyväinen siihen , että hallitus tunnisti budjettiriihessä järjestön näkemyksen mukaan laajalti toivottuja keinoja talouskasvun mahdollistamiseksi.

– Palta kiittää hallituksen esittämiä lisäpanostuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Kansainvälistymiseen kohdistettu Business Finlandin toimintamäärärahalisäys on tervetullut kasvavan palveluviennin edistämiseksi, korostaa Paltan elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Tatu Rauhamäki.

Järjestö toteaa, että budjettiriihessä esiin nostetut, vielä tämän vuoden puolella lisäbudjetilla kohdistettavat panostukset jatkuvan oppimisen toteuttamiseen ovat hyvä alku.

Työurien pidentämistä Palta kuitenkin toivoo vauhditettavan nopeuttamalla pääsyä jatko-opintoihin sekä painottamalla osaamista päivittäviä nopeita, työelämälähtöisiä muunto- ja täydennyskoulutuksia tutkintokoulutuksen sijaan. Sen kannan mukaan erityisesti korkeakouluilla tulisi olla nykyistä selkeämmät kannusteet tarjota työelämää ja digitalisaatiota tukevaa koulutusta.