Lehtikuva/Martti Kainulainen

SOSTE budjettiriihen päätöksistä: Työllisyyteen oikeat lääkkeet, eriarvoisuuden torjunta jää puolitiehen.

SOSTE kiittää pääministeri Juha Sipilän hallituksen viimeiseksi jäävän budjettiriihen päätöksiä, jotka tukevat työllisyyttä ja ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Hallitus kertoi budjettiriihen päätöksistä keskiviikkona.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys muistuttaa kuitenkin budjettiesityksen taustalla olevasta vakavasta valuviasta. Aiemmin päätetyt perusturvan indeksijäädytykset leikkaavat edelleen vähimmäisturvaa noin 200 miljoonalla eurolla vuodessa.

Suomessa terveyspalveluiden käyttö jakautuu epätasaisesti.

– Hallitus ansaitsee kiitoksen jo kehysriihessä päätetyistä pienimpien päivärahojen, vanhempainrahan ja takuueläkkeen korotuksista. Myös veronkevennysten kohdistaminen kunnallisverotuksen perusvähennykseen on tulonjaon kannalta oikeudenmukaista, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas arvioi.

– Aiemmin päätetty 200 miljoonan euron perusturvan indeksijäädytys saa kuitenkin aikaan sen, että budjettikokonaisuudesta jää hapan maku.

ILMOITUS

Ensin jäädytykset

Kiukas arvostelee sitä, että Sipilän hallitus toteutti ensin merkittävän päätöksen perusturvan indeksijäädytyksistä, ja tämän jälkeen vähimmäisturvaan on toteutettu budjeteissa kohdennettuja korotuksia.

– Vähimmäisturvan kokonaismuutoksia tarkasteltaessa herää kysymys siitä, onko budjetin laadinnassa tapahtunut kulttuurinmuutos. Indeksijäädytyksillä saadaan aikaan merkittävät leikkaukset, joita sitten peitellään kertakorotuksilla, Kiukas sanoo.

– Tämä ei ole avoin ja oikeudenmukainen tapa tehdä yhteiskuntapolitiikkaa.

Hyviä työllistämistoimia

Hallituksen asettama 72 prosentin työllisyystavoite ollaan saavuttamassa. Budjettiriihen yhteydessä päätettiin uusista toimista, joilla on tarkoitus tukea myönteistä työllisyyskehitystä. Näitä ovat muiden maussa palkkatukimäärärahojen nosto ja valtakunnallisen työkykyohjelman perustaminen.

Näitä SOSTE kiittää.

Se muistuttaa myös, että vaikka hallituskausi lähenee loppuaan, eriarvoisuutta on mahdollista torjua myös budjetin ulkopuolella. Terveyden yhdenvertaisuus tulee järjestön mielestä huomioida käynnissä olevan asiakasmaksu-uudistuksen yhteydessä.

– Suomessa terveyspalveluiden käyttö jakautuu epätasaisesti tulojen mukaan, ja hoidon sekä hoivan hinta on lähtökohtaisesti kansalaiselle korkea. Kohtuulliset asiakasmaksut ovat keskeinen keino torjua eriarvoisuutta, Kiukas toteaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on sosiaali- ja terveysala valtakunnallinen kattojärjestö