Ennalta ilmoittamaton tarkastus paljasti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Siun Sote) häkkisänkyjen käytön kehitysvammaisten ihmisten hoidossa.

Tarkastus Siun Soten kehitysvammaisten palveluyksikköön tehtiin eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräyksestä. Hän valvoo ja edistää vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista.

Tarkastuksessa havaittiin, että Honkalampikeskuksen asumispalveluyksiköissä oli käytössä niin sanottuja ”häkkisänkyjä”. Saadun tiedon mukaan sängyt oli valmistanut paikallinen verstas. Vastaavanlaisia sänkyjä ei ole aiemmin havaittu oikeusasiamiehen tarkastuksilla.

Honkatähdessä oli kaksi ja Leppälässä yksi ”häkkisänky” asukkaan käytössä. Selvityksen mukaan muissa Honkalampikeskuksen avohuollon asumisyksiköissä ei ole häkkisänkyjä.

Oikeusasiamies korostaa, ettei vammaisiin kohdistuvia rajoitustoimenpiteitä saa käyttää rangaistuksenomaisesti.

Honkatähti on aikuisille kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettu avohuollon tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kaikille asukkaille on tehty erityishuolto-ohjelmat. Yksikkö on 20-paikkainen.

Rajoitukset tarkoin säädeltyjä

Oikeusasiamies korostaa, että kehitysvammahuollossa käytettävistä rajoitustoimenpiteistä tulee tehdä kehitysvammalaissa säädetyllä tavalla muutoksenhakukelpoiset päätökset.

ILMOITUS

Psykiatrisia sairaaloita koskevissa kannanotoissaan European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT on kieltänyt häkkisänkyjen käytön kaikissa olosuhteissa.

Häkkisänkyjen käyttöä pidetään ihmisarvoa loukkaavana ja niiden käyttö on lopetettava välittömästi. Oikeusasiamiehen päätöksessä vaaditaankin häkkisänkyjä korvaavia keinoja käyttöön. Häkkisängyt voi korvata matalilla tai säädettävillä sängyillä.

Oikeusasiamies pyytää Siun Sotea ilmoittamaan syyskuun loppuun mennessä siitä, miten Honkalampikeskuksessa on hoidettu häkkisänkyjen poistaminen.

Kehitysvammahuollon rajoitustoimenpiteiden lainmukaisuus voidaan viedä oikeuden ratkaistavaksi. Viime kädessä tuomioistuin arvioi, onko rajoittavaa toimenpidettä tai välinettä pidettävä yksittäistapauksessa lainmukaisena.