Jarmo Lintunen

KT Kuntatyönantajat perää koulutusta osaavan työvoiman varmistamiseksi.

KT Kuntatyönantajat vaativat oppilaitoksiin lisää aloituspaikkoja sosiaalityöntekijöiden kouluttamiseksi sekä maisteriopintojen avaamiseksi. Lastenhoitajille halutaan opintopolkuja ammattikorkeakoulujen opintoihin.

Kuntatyönantajat pitää välttämättömänä käynnistää nopeavaikutteinen täydennys- ja muuntokoulutus.

– Se on keino saada kelpoisuusehdot täyttävää työvoimaa kunta-alan tehtäviin, joissa on työvoimavajetta. Lisäksi tulee valmistella säädösmuutokset, jotta käynnissä olevissa koulutusohjelmissa opiskelevat saavat pätevyyden niihin tehtäviin, joissa kelpoisuusehtoja on tiukennettu opiskelun aloittamisen jälkeen, todetaan järjestön tiedotteessa.

Kuntatyöntekijöistä jää yli puolet eläkkeelle 20 vuoden sisällä.

Kunta-alan työntekijät vähenevät vauhdilla

Kunta-alan työntekijätilanne muuttuu KT:n mukaan työvoiman ikääntymisen, palvelujärjestelmien uudistamisen ja säädösmuutosten vuoksi. Kunta-alan työntekijät ovat vähentyneet ja suuri joukko on siirtymässä eläkkeelle.

Kunta-alan henkilöstömäärä on vähentynyt jo jo kuudetta vuotta. Kunta-alalla työskenteli vajaa vuosi sitten 419 000 palkansaajaa. Yksin Sipilän hallituksen aikana henkilöstö vähenee 9 000:lla vuosien 2016–2019 aikana.

ILMOITUS

Kuntatyöntekijöistä jää yli puolet eläkkeelle 20 vuoden sisällä. Kevan eläkepoistumaennusteen mukaan vuosina 2017–2036 noin 60 prosenttia työntekijöistä jää eläkkeelle. Jo lähiaikoina eli vuosien 2017–2021 välillä jää eläkkeelle alle viidesosa.

Palkkatukiin lisää rahaa

KT:n mukaan palkkatukiin pitää kohdentaa määrärahoja palkkatukiseteliä kehittämällä ja tuen monipuolista käyttöä edistämällä etenkin vaikeimmin työllistyvien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Palkkatuetun työllistämisen on oltava mahdollista myös kunta-alan tehtävissä.

Kuntatalouden tilanne on kuitenkin heikentymässä. Kuntien valtionosuudet vähenevät 2019. Kilpailukykysopimuksen säästöt on jo leikattu valtionosuuksista. Kunta-alan viesti ensi vuoden valtion budjetin laatoille on, että leikkauksia ei pidä tehdä kahdesti.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!