Lehtikuva/Jussi Nukari

Kainuulaisten kuntapäättäjien usko sote- ja maakuntauudistuksen läpiviemiseen on vahvin.

Suuri joukko kuntien ja kaupunkien valtuutetuista epäilee kuntansa kykyä toteuttaa sote- ja maakuntauudistus. Reilut kaksi viidestä eli 43 prosenttia kaupunkien ja kuntien valtuutetusta pitää valmiuksia toteuttaa sote- ja maakuntauudistus hyvinä tai erittäin hyvin

Huonoiksi tai erittäin huonoiksi valmiudet sote- ja maakuntauudistukseen kokee reilu neljäsosa valtuutetuista. Neutraali kanta, ei hyvä eikä huono, on niin ikään reilulla neljänneksellä.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tekemän kyselyn tulokset ovat vain suuntaa antavia, sillä vastausprosentti oli vain kolmetoista.

Kuntakoolla ei ole suurta merkitystä suhtautumisessa.

Uudellamaalla eniten epäilijöitä

Kainuussa kolme viidestä valtuutetusta kokee valmiudet hyvinä tai erittäin hyvinä. Keski-Pohjanmaalla epäilyksiä sote- ja maakuntauudistuksen läpiviemiseen on eniten, ja vain kokee valmiudet uudistuksen toteutukseen hyvinä.

Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa yli puolet valtuutetuista näkee valmiudet hyviksi. Myös Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Satakunnassa Pohjois-Savossa vähintään puolet valtuutetuista uskoo valmiuksien olevan hyvät.

ILMOITUS

Muutamassa maakunnassa suurempi osa valtuutetuista kokee valmiudet ryhtyä toteuttamaan sote- ja maakuntauudistusta heikommaksi kuin paremmaksi. Noin 1,6 miljoonan asukkaan Uudenmaan valtuutetuista näkee 44 prosenttia valmiuden olevan huonot tai erittäin huonot. Seuraavaksi heikoimmat valmiudet nähdään Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Keskustan usko vahvinta

Sote- ja maakuntauudistusta valmistelleiden keskustan ja kokoomuksen, mutta myös oppositiopuolueen RKP:n valtuutetut suhtautuvat positiivisimmin kuntansa kykyyn toteuttaa sote- ja maakuntauudistus. Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten valtuutetuista lähes puolet epäilee hankkeen onnistumista. SDP:ssä on lähes yhtä paljon epäilijöitä kuin hankkeen etenemiseenkin luottavia.

Kuntakoolla ei ole suurta merkitystä suhtautumisessa. Alle 6 000 asukkaan kuntien valtuutetuilla on kuitenkin hieman paremmat valmiudet uudistukseen. Valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajilla oli rivivaltuutettuja myönteisempi suhtautuminen valmiuksiin.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kysely lähetettiin sähköpostiosoitteiden perusteella 7027 kaupunkien valtuutetulle. Vastauksia tuli 946 kpl. Vastausprosentti on 13.