Lehtikuva/Mikko Stig

SAK:n koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski perää työnantajia lisäämään koulutusta.

Suurin osa työhön tai ammattiin liittyvästä koulutuksesta on työnantajan tuella tapahtuvaa koulutusta eli henkilöstökoulutusta. Viime vuonna tällaista koulutusta sai palkansaajista 53 prosenttia eli yhteensä miljoona palkansaajaa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan henkilöstökoulutukseen osallistuneiden osuus on vähentynyt kuusi prosenttiyksikköä viimeisen viiden vuoden aikana.

– Työnantajat valittavat työvoimapulaa ja vaikeutta löytää osaavia työntekijöitä. Sitä taustaa vasten Tilastokeskuksen tuoreen Aikuiskoulutustutkimuksen tiedot henkilöstökoulutuksen vähenemisestä ovat yllättäviä ja trendi huolestuttava, sanoo SAK:n koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski.

Vähiten koulutukseen osallistuvat ikääntyvät 55 – 64-vuotiaat.

Vähiten koulutusta saavat ikääntyneet työntekijät

Eniten koulutusta saavat aktiivisessa työiässä olevan työntekijät. Nuoria 25–34 vuotiaita koulutetaan eniten, mutta koulutukseen osallistuneiden määrä on laskenut. Jyrkimmin laskua tapahtunut 35–44-vuotiaiden joukossa eli 11 prosenttiyksikköä viimeisen viiden vuoden aikana.

ILMOITUS

– Voisi kysyä, että näinkö työnantajat omalta osaltaan hoitavat työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa, sanoo Heinikoski.

Vähiten koulutukseen osallistuvat ikääntyvät 55–64-vuotiaat. Sukupuolella on väliä, sillä naiset osallistuvat miehiä useammin työnantajien tukemaan koulutukseen.

Heinikoski kannustaa työpaikkoja laatimaan yhteistoimintalain edellyttämät henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat ja toteuttamaan niitä pitkäjänteisesti. Työnantajat voisivat myös aktiivisemmin hyödyntää oikeuttaan verovähennykseen koulutuspäiviltä.

Aikuiskoulutuspäivät laskeneet

Aikuiskoulutuspäivät ovat vähentyneet koko vuosituhannen ajan. Vielä vuosituhannen alussa koulutuspäivien määrä oli 13 päivää henkeä kohden. Tämän jälkeen pudotusta on ollut 1–2 koulutuspäivää jokaisen viiden vuoden tutkimuskerran välillä.

Viime vuonna koulutuspäivien määrä oli pudonnut noin puoli päivää eli reiluun kahdeksaan päivään 18–64-vuotiailla. Viisi vuotta aikaisemmin koulutus kesti keskimäärin vajaat yhdeksän päivää aikuiskoulutuksessa.

Ikääntyvät 45–64-vuotiailla koulutuspäivien määrä oli huomattavasti alhaisempi ollen vain 3–5 päivää.