Hekan tavoite saada vuokrat määriteltyä uuden mallin mukaan on herättänyt niin asukkaat kuin asukasaktiivit voimakkaaseen vastarintaan mallia kohtaan.

Vuokralaisneuvottelukunta tekee koko ajan hartiavoimin ja useamman henkilön ryhmässä töitä jotta mallin viat saataisiin korjattua ennen kuin se otetaan käyttöön.

Vuokralaisneuvottelukunta pyrkii käymään kaikissa Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmissä ennen kuin Hekan hallitus tekee lopullisen päätöksen asiasta samoin olemme yhteydessä jo olleet tiedotusvälineisiin ja kertoneet omat huolemme mallista.

Pyrkimyksemme on saada lisäaikaa jotta kaupunki ehtisi tekemään puolueettoman tutkimuksen, miten malli vaikuttaa pitkällä aikavälillä mm. kotitalouksien taloudelliseen tilanteeseen.

Markku Saarinen

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Vuokralaisneuvottelukunta

Puheenjohtaja