Jarmo Lintunen

Palvelualojen työntekijöiden usko omaan talouteen ja työpaikan säilymiseen on heikkoa, vaikka hallitus hehkuttaa talouskasvua ja työvoimapulaa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuore suhdannebarometri kertoo työntekijöiden heikon taloustilanteen jatkuvan yhä.

Palvelualojen työntekijöiden omat taloushuolet ovat lisääntyneet 37,3 prosentilla vastaajista. Vain 9,2 prosenttia kokee, ettei heillä ole lainkaan taloushuolia. Vastaajien usko tulevaisuuteen on yhtä lailla koetuksella.

Etenkin kiinteistöpalvelu- sekä matkailu- ja ravintola-alalla uskotaan oman taloustilanteen heikkenevän myös jatkossa.

PAMin suhdannebarometrin tuloksista ilmenee, että nopeimman kasvun jakso saattaa olla palvelualoilla jo takana.

– Kun Tilastokeskuksen heinäkuisen kuluttajabarometrin mukaan vain 11 prosenttia suomalaisista uskoo oman taloustilanteensa heikkenevän tulevan vuoden aikana, on meidän suhdannebarometrissämme palvelualojen vastaava osuus yli 30 prosenttia, PAMin ekonomisti Olli Toivanen kertoo ja kysyy:

– Ellei palvelualojen työntekijä voi luottaa työpaikkansa säilymiseen ja oman taloustilanteen paranemiseen suhdanteen huipulla, niin milloin sitten?

ILMOITUS

Pelko irtisanomissuojan heikkenemisestä heijastuu tuloksiin

Työnantajayritysten menestys ei vaikuta lievittävän vastaajien huolia omasta taloustilanteestaan.

Yksityisiä palvelualoja vaivaa myös pelko työttömyydestä, vaikka työnantajayritysten kasvuun uskotaan yhä. Peräti 18,1 prosenttia PAMin suhdannebarometriin vastanneista uskoo työttömyyden uhkan kasvaneen kohdallaan ja vain vajaa viisi prosenttia uskoo sen vähentyneen viime aikoina.

– Kyselyyn vastanneiden mielialaan ovat saattaneet osaltaan vaikuttaa hallituksen esittämät työmarkkinatoimet kuten irtisanomissuojan heikennys. Omasta työpaikasta ja toimeentulosta ollaan huolissaan, vaikka työnantajalla menisikin hyvin, Toivanen miettii.

Työpaikan hyvään talouteen uskotaan notkahduksesta huolimatta

Odotukset työnantajayritysten talouden kehityksestä ovat laskeneet hieman, kun erityisesti kiinteistöpalvelualan tulevaisuudennäkymät ottivat kolauksen.

PAMin suhdannebarometrin tuloksista ilmeneekin, että nopeimman kasvun jakso saattaa olla palvelualoilla jo takana. Työntekijöiden odotukset työnantajan talouden kehityksestä notkahtivat alkuvuoden huippulukemista.

Tuoreimmat luvut kertovat kuitenkin yhä työnantajayritysten erinomaisesta tilanteesta.

Joka neljäs vastaaja eli 24,8 prosenttia katsoi työnantajansa taloustilanteen kohentuneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Kahdessa edellisessä barometrissä työntekijät ovat kokeneet yleisen tilanteen valoisampana.

Kiinteistöalan odotukset tippuneet

.

Suhdannebarometrin mittavin muutos oli kiinteistöpalveluissa.. Alan vastaajista enää 28,2 prosenttia arveli työnantajan talouden paranevan tulevan vuoden aikana, kun vielä alkuvuonna vastaava osuus hipoi 40 prosenttia.

– Kiinteistöpalvelualalla saatetaan uskoa, että pitkään jatkuneen kasvun rajat ovat tulleet vihdoin vastaan, kun työnantajat valittelevat rekrytointivaikeuksia, kertoo Toivanen.

Toivosen mukaan kiinteistöpalvelujen kasvukausi voi jatkua, kun yritykset saavat houkuteltua lisää osaajia alalle. KU