Jarno Mela

Nostoja ohjelmasta

Kestävä kehitys ohjaamaan kaikkea päätöksentekoa

Äänestysiän laskulla vahvistetaan demokratiaa

Vaalirahoitukseen tulee asettaa katto

Politiikan tulee rakentua avoimuuteen ja tutkittuun tietoon

Puolue haluaa palauttaa ihmisten uskon politiikkaan ja muutoksen mahdollisuuteen.

Vasemmistoliitto julkaisi oman hallitusohjelman ensi vaalikaudelle viime viikonloppuna Vasemmistoristeilyllä. Puolueen puheenjohtaja Li Andersson korosti julkistuksen yhteydessä, että kyse ei ole vaaliohjelmasta eikä siinä myöskään aseteta hallitusneuvottelutavoitteita. Ne tullaan hyväksymään puoluevaltuustossa ennen vaaleja.

Hallitusohjelmassa vasemmistoliitto linjaa, miten puolue uudistaisi Suomea. Jo ohjelman nimi ”Uusi inhimillinen suunta Suomelle” antaa suuntaviivoja. Virallisesti ohjelma tullaan julkistamaan myöhemmin, mutta risteilyllä se haluttiin paljastaa omalle väelle.

Vasemmistoliiton keskeisin tavoite on haastaa vallalla oleva narratiivi, jossa oikeisto esittää oman vaihtoehtonsa ainoana oikeana. Andersson huomautti, että leikkauspolitiikka ja palveluiden yksityistäminen ei ole ainoa vaihtoehto.

– Meidän on palautettava ihmisten usko politiikkaan ja muutoksen mahdollisuuteen, Andersson sanoi.

Politiikka ratkaisee tulevaisuuden suunnan

Ohjelmassa nostetaan esiin se, että edessä on monien murrosten kausi. Politiikka ratkaisee Anderssonin mukaan sen, kiihtyykö ilmastonmuutos ja kasvavatko tuloerot.

– Vanha maailma kuolee, mutta uusi ei ole vielä syntynyt. Politiikka määrittää keskeisesti sen, millaiseksi maailma murrosten seurauksena muuttuu, Andersson sanoi.

Vasemmistoliitto haluaa olla muuttamassa maailmasta tasa-arvoisempaa paikkaa globaalisti. Veroparatiisit tulee laittaa kuriin. Vasemmistoliitto haluaa myös tiivistää yritysveropohjaa ja ehkäistä veronkiertoa sekä harmaata taloutta.

– Olemme tilanteessa, jossa kahdeksan maailman rikkainta miestä omistaa enemmän kuin puolet maapallon väestöstä. Tämä on käsittämätöntä, Andersson latasi.

Suomen puolestaan tulee nostaa kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Tämä on jo pitkään ollut Suomen tavoitteena, mutta nykyinen hallitus on vienyt Suomen entistä kauemmaksi siitä.

Ylipäänsä talous pitää Anderssonin mukaan saada takaisin demokraattisen järjestelmän piiriin.

– Päättäjät tukevat kriiseissä pankkeja ja tavalliset työläiset maksavat kulut, vaikka tukipaketista he eivät hyödy, Andersson sanoi.

”Meidän on palautettava ihmisten usko politiikkaan ja muutoksen mahdollisuuteen.”

Tasa-arvoisen talouspolitiikan lisäksi suuri yllätys ei myöskään ole, että ilmastopolitiikalla on suuri rooli ohjelmassa. Andersson on sanonut jo aiemmin, että ilmastonmuutoksen torjunta tulee olemaan yksi puolueen pääteema tulevissa eduskuntavaaleissa.

Ohjelmassa vasemmistoliitto linjaa, että Suomen on vähennettävä hakkuita ja turpeen verotukea asteittain. Kivihiilen käyttö tulee kieltää vuoteen 2025 mennessä, jotta Suomen päästöt saadaan käännettyä laskuun.

Yliopistolaki uusiksi

Ohjelmassa on myös työn murros, josta vasemmistoliitto on aiemmin julkaissut linjapaperin. Työn murros linkittyy vahvasti koulutukseen, ja koulutuspolitiikkaan vasemmistoliitto haluaa myös selvän muutoksen nykyisen leikkauslinjan tilalle.

– Haluamme mahdollistaa jatkuvan oppimisen kaikille. Haluamme avata korkeakoulujen tarjontaa laajemmin, Andersson sanoi.

Koulutuspolitiikkaan kuuluu myös vaatimus yliopistolain uudistamiseksi. Se on tarpeen, jotta yliopistoihin saadaan palautettua demokraattinen päätöksenteko.

Viime aikoina erityisesti Tampereen uuden yliopiston ympärillä on kuohunut.

Vasemmistoliitolta on luvassa lisää uusia avauksia lähiaikoina. Vasemmistoliiton verouudistus julkaistaan elokuun viimeisinä päivinä puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Siinä koko verotus- ja tukijärjestelmä uudistetaan niin, että ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioidaan.

Nostoja ohjelmasta

Kestävä kehitys ohjaamaan kaikkea päätöksentekoa

Äänestysiän laskulla vahvistetaan demokratiaa

Vaalirahoitukseen tulee asettaa katto

Politiikan tulee rakentua avoimuuteen ja tutkittuun tietoon