Sexpo

Sexpo muistuttaa seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksestä hallitusohjelmatavoitteissaan.

Seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijajärjestö Sexpo vaatii seuraavaan hallitusohjelmaan laadukasta seksuaalikasvatusta. Järjestön mukaan se on hyvinvoinnin edellytys.

– Seksuaalikasvatus on olennainen osa seksuaalisen hyvinvoinnin lisäämistä ja ennaltaehkäisevää työtä. Tällä hetkellä oikeus riittävään ja oikeaan tietoon seksuaalisuudesta ei toteudu maassamme tasaisesti, vaan voi pahimmillaan olla kiinni yksittäisistä ihmisistä, muistuttaa Sexpon hallituksen puheenjohtaja Tiia Forsström.

– Myös rikosten ennaltaehkäisy edellyttää riittävää seksuaalikasvatusta, jossa on huomioitava seksuaalioikeudet, turvataidot, suostumuksen merkitys ja toisen kunnioittava kohtaaminen.

Rikosten ennaltaehkäisy edellyttää riittävää seksuaalikasvatusta.

Ajoissa liikkeellä

Järjestö julkisti tiistaina hallitusohjelmatavoitteensa vuosille 2019-2023. Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus tekee uuden hallitusohjelman loppukeväästä tai alkukesästä.

Sexpon neljä keskeistä tavoitetta ovat lasten kehollinen koskemattomuus, seksuaalirikosten ennaltaehkäisy, seksuaalinen hyvinvoinnin huomioiminen peruspalveluissa ja seksuaalikasvattajan saaminen jokaiseen kouluun.

ILMOITUS

Järjestö arvioi, että kaikkia neljää tavoitetta yhdistää tarve laadukkaaseen seksuaalikasvatukseen ja seksuaalisuuden kokonaisvaltaiseen huomioimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Seksiosaamista terveyskeskuksiin

Järjestö pitää tärkeänä, että seksuaalinen hyvinvointi tunnustetaan osaksi ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen tulisikin sen mukaan huomioida sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä.

Käytännössä se tarkoittaisi, että jokaisessa julkisen terveydenhuollon yksikössä olisi seksologista osaamista.

Seksuaalikasvattajia kouluihin

Järjestö haluaa jokaiseen kouluun seksuaalikasvattajan. Se perustelee sitä sillä, että seksuaalikasvatus on nuoren oikeus.

Nuoret tarvitsevat tietoa seksuaalisuudesta ikä- ja kehitystason mukaisesti ja sen toteutumiseksi jokaiseen kouluun pitäisi järjestön kannan mukaan saada seksuaalikasvattaja, joka on koulutettu työskentelemään aiheen parissa.

Kaikkien lasten silpominen kiellettävä

Sexpo toteaa, että Suomeen tulee saada lainsäädäntö, joka suojelee kaikkia lapsia tasa-arvoisesti sukuelinten silpomiselta.

Sen arvion mukaan sukuelimiin kohdistuville kulttuurisista, uskonnollisista tai kosmeettisista syistä tehtäville leikkauksille on säädettävä 18 vuoden ikäraja sukupuolesta riippumatta. Välttämättömiä, painavista lääketieteellisistä syistä tehtäviä leikkauksia ikäraja ei koskisi.

Järjestö muistuttaa siitä, että lasten sukuelimiin kohdistuvat loukkaukset ovat yhtä tuomittavia sukupuolesta riippumatta. Lapsen oikeuksista ja silpomisen haitoista on tarjottava seikkaperäistä tietoa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Ennaltaehkäisyä pedofiileille

Sexpo näkee, että pedofilisia taipumuksia itsessään tunnistaville on tarjottava matalan kynnyksen neuvonta- ja terapiapalveluita osana julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Se painottaa sitä, että erityisesti nuorten tavoittaminen on tärkeää. Myös seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisyyn tähtäävää kuntoutusta olisi rahoitettava riittävästi.

Lisäksi kuntoutus tulisi mahdollistaa kaikille seksuaalirikoksen tehneille, ja sitä pitäisi olla tarjolla myös mahdollisen vankeusajan jälkeen.

Sexpolla ja Kriminaalihuollon tukisäätiöllä on ollut asiaa koskeva SeriE-hanke. Järjestö toteaa, ettei se kuitenkaan yksin riitä.